Описание на проекта

Описание на проекта:

За първа година ФСС на Историческия факултет на Софийския университет организира freshers за първокурсниците на факултета. Студентите първокурсници ще се запознаят с деканското ръководство на факултета, със свои бъдещи преподаватели, с представители на ФСС, на които ще могат да задават въпроси и да получат полезни съвети за следването си.

Цели на проекта:

- първокурсниците да придобият представа за академичния живот във факултета
- запознанства и асоцииране на първокурсниците в академичната среда
- осигуряване на възможността първокурсниците по-бързо да се включат в академичния живот на Историческия факултет

Задачи на проекта:

- запознанства на първокурсниците помежду им
- развеждане на първокурсниците из аудиториите на факултета, в които ще имат занятия
- запознанство на първокурсниците с представители на ФСС, преподаватели и деканското ръководство
- студентите първокурсници да се запознаят с дейността на студентските клубове на историческа тематика

Целева група:

Студентите първокурсници в Историческия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

График на проекта:

до края на август 2021 г.- подаване на проект за финансиране на кетъринг
1 септември 2021-10 септември 2021 г.- запазване на фоайето на 2 етаж, Южно крило за събитието; фиксиране на точна дата след разговор с декана на факултета и създаване на facebook event
10 септември 2021 г.- 28 септември 2021 г.- популяризиране на събитието във facebook сред първокурсниците; разговори с преподавателите, които ще се включат в събитието
28, 29 или 30 септември 2021 г.- провеждане на събитието (датата ще се фиксира след консултация с деканското ръководство)

Необходими ресурси:

човешки ресурси- ФСС на ИФ, представители на студентските клубове („Balcanica“ и „Военна история“)
финансови ресурси- кетъринг за присъстващите на събитието, осигурен от ресторант „Алма Матер“, на стойност до 500 лв

Финансово описание на проекта:

Лимит на разхода- 500 лв

Партньори на проекта:

Води се разговор с деканското ръководство за осигуряване на книги от библиотеката на Историческия факултет, които ще бъдат подарени на първокурсниците в края на събитието.