Описание на проекта

Описание на проекта:

През февруари 2021 г. отборът, в състав Кристина Горчева, Даяна Зашева и Христо Мънчев постигна най-големия успех в историята на почти десетилетното българско присъствие на престижното състезание на Международната търговска камара в Париж. Състезавайки се в нестандартната онлайн среда с отбори от 4 континента, тримата участници заеха второ място и представиха достойно Юридическия факултет на Университета, а и българската юридическа общност.
https://www.24chasa.bg/novini/article/9521661
През юли 2021 г. същият отбор взе участие в онлайн състезанието на Международната адвокатска асоциация и Виенския център по международен търговски арбитраж IBA-VIAC CDRC Виена, като получи специалната награда за ,,Най-добра преговорна стратегия".

Предстоящото състезание по преговори, организирано от ADR-ODR International, ще бъде първото присъствено състезание за талантливите млади студенти, по време на което те ще имат възможността да затвърдят знанията и уменията си, а също и поредицата успехи, които постигнаха през първата половина на 2021 г.

ADR ODR International е една от най-бързо разрастващите се организации, занимаващи се с обучението и професионалната реализация на студенти, адвокати и медиатори в сферата на различните методи по алтернативно решаване на спорове. Провеждани на територията на десетки държави, както и онлайн, техните студентски състезания, професионални обучения и семинари биват предпочитани от различни световни компании, университети, кантори и неправителствени организации.

Цели на проекта:

Финансиране на участие на трима студенти от Юридическия факултет на Софийски университет ,,Св. Климент Охридски" във второто издание на Международно състезание по преговори в Обединените арабски емирства, 22-27 ноември 2021 г., организирано от ADR-ODR International.

Задачи на проекта:

Участието на български отбор в състезателния формат, провеждан в Международния финансов център Дубай и с помощта на международно признати
адвокати, медиатори и арбитри, би спомогнало за закрепване на международната комуникация на българските юристи с такива, работещи в кантори и институции в
различни краища на света.
След обявяването на световната пандемия през началото на изминалата 2020 година не беше проведено нито едно присъствено състезание по международно право
и/или решаване на спорове. Настоящото състезание представлява първата възможност на студентите от много време насам да участват в присъствен форум.

Студентите възнамеряват да използват възможността за придобиване на знания, нови контакти и опит в международните преговори лице в лице. Тримата студенти ще приложат наученото на предстоящия форум и ще посветят свои колеги в областта на извънсъдебното решаване на спорове, участвайки активно в кръжока по медиация и преговори, който ще започне през академичната 2021/2022 г. под ръководството на доц. Камелия Цолова и адв. Дима Александрова.

Целева група:

Краткосрочно това са тримата участващи студенти, които дългосрочно следва да достигнат до и ангажират свои колеги и от други факултети на Софийския Университет ,,Св. Климент Охридски".

Всеки студент и преподавател с интерес в решаването на спорове (алтернативно и съдебно) са приоритетната целева група на проекта, а и на целия отбор.

График на проекта:

1) юли - септември 2021 г. - обща подготовка по Харвардската програма по преговори, включваща запознаване с основни техники и инструменти при воденето на преговори, както и същността на алтернативното решаване на съдебни спорове;

2) октомври - 21 ноември 2021 г. - подготовка по примерни казуси, разработване на стратегии по преговаряне, тренировки с опитни отбори и треньори по преговори;

3) 14 ноември 2021 г. - официално онлайн подготвително събитие с организаторите на състезанието, дискусии относно настоящата ситуация в локацията за провеждане на състезанието, както и по тематични казуси за самото състезание;

4) 22-27 ноември 2021 г. - участие в състезанието по преговори на ADR-ODR International в Международния финансов център Дубай.

Необходими ресурси:

Средствата, необходими за участието на българския отбор са свързани с покриването на таксата участие, пътните разходи, както и т.нар. ,,дневни" и ,,квартирни пари" за петте нощувки по Таблицата за валутния размер на дневните и квартирните пари от Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина

Финансово описание на проекта:

Разход - Единична цена - Цена (за трима души):

Настаняване - 5 нощувки в периода 22-27.11.2021 г. - 500 $ (827,87 лв.) - 2483,61 лв. - по Таблицата за валутния размер на дневните и квартирните пари от Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина

Дневни пари за периода 22-27.11.2021 г. - 150 $ (248,36 лв.) 745,08 лв. - по Таблицата за валутния размер на дневните и квартирните пари от Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина

Такса участие в състезанието и задължителното онлайн подготвително събитие за отбор от трима участници - 400 ОАЕ дирхама (180,45 лв.) - 541,35 лв.

Партньори на проекта:

За двупосочни самолетни билети София-Дубай /22-27.11. 2021 г./, чиято цена след запитване до единствената авиокомпания с директен полет се равнява на € 550 на билет или общо 3230,64 лв. за три билета - отборът по преговори ще разчита на външни спонсори - адвокатски кантори и сдружения.