Описание на проекта

Описание на проекта:

За трета поредна година ФСС към ФЖМК ще организира Дни на първокурсника в края на месец септември. По време на двудневното събитие първокурсниците от четирите бакалавърски програми на Факултета по журналистика и масова комуникация ще имат възможността да научат повече за обучението във факултета от първа ръка, да получат полезни съвети от свои колеги от горен курс и отговори на всички въпроси, които ги вълнуват. През двата дни ще има разнообразни игри и предизвикателства, които ще помогнат на студентите да изградят трайни взаимоотношения. По време на втория ден от събитието на желаещите първокурсници ще бъдат показани ключови места, намиращи се в близост до Факултета по журналистика и масова комуникация - най-удобните места за обяд, най-близките спирки на градския транспорт и т.н.
Екипът на ФСС към ФЖМК подготвя два варианта на събитието - дистанционен и присъствен. То ще бъде проведено при спазване на всички противоепидемични мерки и спрямо ситуацията в страната.

Цели на проекта:

- Да бъдат въведени първокурсниците в академичната обстановка на Софийски университет
- Да инвестираме в информирани и активни нови попълнения сред студентската общност.
- Да запознаем първокурсниците с материалната база, важните точки и спецификите на процеса на обучение във Факултета по журналистика и масова комуникация.
- Да се работи над сплотеността на академичната общност - както между студентите от първи курс, така и с по-горните курсове.
- Да се запознаят първокурсниците с работата на ФСС към ФЖМК и СС, за да ни имат доверие и когато имат проблем, който можем да решим заедно да се обърнат към нас.

Задачи на проекта:

- Запознаване на студентите с информацията важна за тяхното следване.
- Запознаване с екипа на ФСС и дейностите ни.
- Запознаване на студентите с клубовете на територията на ФЖМК.
- Запознаване на студентите с възможностите за развитие на бъдещи комуникационни специалисти.
- Създаване на приятелска среда и диалог сред първокурсниците и останалите студенти.

Целева група:

Първокурсниците на Факултета по журналистика и масова комуникация при Софийски университет.

График на проекта:

20.07.2021 г. - 30.08.2021 г. - кореспонденция с потенциални спонсори
25.07.2021 г. - 31.07.2021 г. - обезпечаване на необходимите зали
25.07.2021 г. -25.08.2021 г. - подготвяне на графични материали - визии за социалните мрежи
25.07.2021 г. - 31.08.2021 г. - разработване на игри и предизвикателства
25.07.2021 г. - 31.08.2021 г. - изготвяне на план-програма за събитието и финализиране на детайлите около организацията в самите дни на провеждане на събитието
25.08.2021 г. - споделяне на първоначална информация за събитието през всички канали на ФСС към ФЖМК
01.09.2021 г. - 28.09.2021 г. - изготвяне на 75 бр. Survival kid
01.09.2021 г. - 28.09.2021 г. - тестване на онлайн вариатна на събитието (при необходимост)
28.09.2021 г. - подготовка на залите за събитието (при присъствено провеждане)/последна проверка за техническа изправност на всички системи и варианти за излъчване на живо (при онлайн провеждане на събитието)
29.09.2021 г. - 30.09.2021 г. - провеждане на Дни на първокурсника във ФЖМК

Необходими ресурси:

Човешки ресурси - 10 човека - ФСС към ФЖМК

Материални ресурси:
- жълт картон - 10 лв. (по ЗОП)
- кетъринг - 800 лв. (оферта от ресторанта на СУ)
- бяла дъска - 20 лв. (по ЗОП)
- 2 филтриращи кани + филтри - лимит на разхода 60 лв. (по фактура)
- тонер - 10 лв.(по ЗОП)

Финансово описание на проекта:

Лимит на разхода 910 лв.

Партньори на проекта:

Тече кореспонденция с потенциални спонсори.