Описание на проекта

Описание на проекта:

След голямата пандемия и отлагане на миналогодишното издание на фестивала, тази година за девети пореден път театър-лаборатория “Алма Алтер” организира Международния Театрален Фестивал "Алтер Его“ от 4 до 8 октомври 2021 година. По същността си фестивалът е едно от най-мащабните събития в областта на съвременния театър, представящо на българската публика последните тенденции в полето на съвременния танц, театър и пърформанс, представяйки разнообразна програма от спектакли с ясно очертана иновативна стилистика и експериментална насоченост. Едновременно със спектакловата програма тече дискусионен панел, в който изследователи и теоретици на театъра изнасят доклади и теоретични разработки на тема студентските театри - перспективи, течения, мисия. Успоредно с това фестивалът предлага и образователна платформа, в която могат да се включат както участниците във фестивала, така и специалисти в областта с интерес към съвремените сценични форми. По този начин Алтер Его отваря пространство за богат междукултурен диалог, среща, обмен на опит и на познания.

Цели на проекта:

Културен обмен - Фестивалът събира артисти-студенти от различни държави с различни традиции и културни моди, обединени от интереса си към сценичното изкуство.
Фестивалът предлага няколко платформи: практическа - спектакли, теоретична - дискусии, образователна - уъркшопи. По този начин се създават условия за едно пълноценно професионално общуване, създаване на нови контакти и богат междукултурен обмен.

Поддържане на имиджа на Софийски университет в международното пространство, издигането му в ранглистата на световните университети - Международен фестивал от ранга на „Алтер Его“, в който взимат участие културтрегери в световен мащаб, е от съществено значение за българското културно и образователно пространство, които често остават откъснати от световните течения в изкуството.

Развитие на творческото мислене на студентите на Софийски унвиерситет, образователен елемент - Дискусионният панел и уъркшопите дават възможност на студентите в Софийски университет напълно безплатно да участват в смислена и задълбочена театрална лабораторна работа. Дискусиите на творческото поле с теоретици-изследователи спомагат за повишаване на културните им компетенции и мисленето на тенденциите в българския театър, като част от световния такъв.

Формирането на публика с по-широк кръгозор, която е не само потребител, но и автор на театралното случване - с методите на съвременното случване, Алма Алтер с годините е изградил и възпитал свое твърдо ядро от студентска публика, която има определен вкус към т.нар. Алтернативен театър, който се характеризира със силна интерактивност и живот. Алтер Его е дългоочаквано събитие от тази таргет група, която познава предишните издания и следи отблизо всяко следващо с голям интерес. В Университета провеждането на форума се предава от уста на уста, а случването му в самото начало на учебната година ще ни позволи привличането на новозаписаните студенти и ясното послание, че Университетът се интересува от техния културен статус и прави всичко възможно, за да им предложи най-доброто от световната пърформативна сцена.

Дигитализирането на проекта и достигането до публики в затруднено положение, които поради една или друга причина не могат да пътуват и нямат свободен достъп до културни продукти - Фестивалът ще бъде заснет и ще създадем документален филм, който да даде най-пълна и подробна представа за случилото по време на Алтер Его.

Задачи на проекта:

Селекция на участниците за спектакловия и дискусионния панел.

Изготвяне на програма на Фестивала, която включва не само представленията, но и дискусии, уъркшопи и офф-програма с интерактивна обиколка на Ректората и София, с цел опознаването на Софийски университет и столицата от чуждестранните ни гости.

Изготвяне на рекламна идентичност на събитието – плакати, флаери, рекламни тениски на фестивала.

Рекламна кампания, която да популяризира събитието в национален мащаб и в градска среда, за да предизивка необходимия медиен отзвук.

Осигуряване на транспорт, настаняване и храна за участниците.

Заснемане и създаване на документален филм за пост-пандемичното издание на фестивала.

Целева група:

С годините Фестивалът набра своята популярност както сред студентската и академичната общност, така и сред столичани. Всяка година в програмата на ‘‘Алтер Его‘‘ са спектакли, които се пласират в областта на съвременния театър и танц, спектакли с изявен експериментален и силно алтернативен характер. Тази специфика определя и широкия интерес от страна на публиките. Най-важната аудитория за нас остават студентите на Софийски университет, наша мисия е всеки от тях да има свободен достъп до международни театрални артефакти от най-високо качество. Стремим се рекламната ни кампания да достига пълната си потенциална аудитория от 25 000 студенти на Университета и 5000 академици, професори, преподаватели. Преки зрители на спектаклите са между 1000 - 1150 студенти, което ще зависи също от извънредното положение и мерките в борбата с коронавируса. Създаването на документален филм за събитието ще позволи достигането до пълния потенциал от публики, независимо от рестрикциите.

График на проекта:

Май - Публикуване на апликационата форма за участие във фестивала, обработка на постъпилите кандидатури, селекция.

Юни - Изготвяне на маркетинг и рекламна стратегия, набиране на доброволци, изпращане на покани на селектираните участници.

Август - Набиране на партньори по проекта, изграждане на визуална идентичност на Фестивала.

Септември - Изработка на рекламните материали, изпращане на ПР съобщения, срещи и интервюта, участия в телевизионни и радиопредавания, организация, логистика, разпространение на рекламните материали.

Октомври - Посрещане на гостите, репетиции, участия с гостите в предавания за култура и изкуство, провеждане на фестивала, заснемане, монтаж, разпространение на филма.

Необходими ресурси:

Фестивалът не може да бъде проведен без хонорари за участниците, настаняване на гостите от спектакловия и дискусионния панел, осигуряване на храна и транспорт и базови рекламни материали, които да го популяризират. Необходим е също огромен ресурс от доброволци, които да се грижат за нуждите на международните гости, така че да се почувстват като у дома си; за превод по време на дискусионния панел, така че дискусиите да бъдат достъпни за всички. Необходими са партньорства с различни културни институти и бизнес партньори, които ще се погрижат за международния транспорт на участниците до София, както и за заснемане и дигитализиране на фестивала.

Финансово описание на проекта:

Благодарение на партньорството си с театър-студио 4хС и Министерство на културата сме осигурили хонорарите за част от участниците в спектакловия и дискусионния панел.

За транспорта на международните гости до София преговаряме с посолства и културни институции. За транспорта на международните гости в София имаме доброволци, които ще поемат превоза от и до летище София.

Преводът по време на дискусиите и необходимия координаторски екип ще поемат студенти доброволци от специалността Авторски театър.

Документалният филм ще бъде заснет и монтиран от нашите партньори от ВКЛ ООД и международното предаване Cultural routes.

ХРАНА

32 души * 18.4 лв - понеделник
32 души * 28.1 лв - вторник
32 души * 20.8 лв - сряда
32 души * 26.2 лв - четвъртък
32 души * 23.1 лв - петък

Общо: 3699.2 лв

НАСТАНЯВАНЕ

15 души * 5 дни

Общо: 3988 лв по оферта на Славянска беседа. Още няма яснота коя ще е новата фирма за настаняване към Обществени поръчки, затова прилагаме оферта на Славянска беседа, с която сме работили преди през фирмата по ОП. Хотелските общежития, в които преди сме настанявали участниците в пърформативната част, вече не работят. Прилагаме отказ от ПСБО.

РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ

1. Брошура - 1500 бр.
Цена - 0,38 лв/бр.
Общо: 570 лв

2. Плакат А3 - 200бр.
Цена - 0,97 лв/бр.
Общо: 194 лв

3. Цветна тениска - 50 бр.
Цена - 6,40 лв
Рекламен надпис един цвят, на едно място - 0,65 лв/бр.
Общо: 352.5 лв

4. Торбичка от памук с къси дръжки - 50бр
Цена - 2,10 лв
Общо: 105 лв

Общо с начислено ДДС 20 процента: 1465.8 лв

ОБЩО ВСИЧКО: 9 153 лв

Партньори на проекта:

Министерство на културата поемат част от транспорта. Размер: 6000 лв ВКЛ ООД и международното предаване Cultural routes поемат заснемането и дигитализирането на фестивала.

Файлове: