Описание на проекта

Описание на проекта:

Проектът се състои в изпращане на делегация от спортисти на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ на Летните университетски спортни игри „Кранево“ 2021 г. Игрите се организират от многоспортовата университетска федерация, а именно Асоциацията за университетски спорт „Академик“.
АУС „Академик“ организира три университетски състезания през календарната година с национален характер и на практика е единствената организация, която провежда и развива университетския спорт в Република България. Едно от трите състезания е именно Летните университетски спортни игри, които тази година ще се проведат от 02.09.2021г. до 07.09.2021г. в комплекс AquaLife Кранево. Другите две състезания са зимният и летният Национален университетски шампионат. В трите спортни прояви се включват делегации от всички Висши училища в страната , които имат представителни отбори и развиват спорта сред своите студенти. Софийски университет, чрез своите студенти, участващи в представителните отбори на Университета, бива един достоен опонент на студентите от другите университети и не рядко представители на Софийски университет се нареждат именно в призовата тройка в съответните спортове и дисциплини. В спортният си календар университетът включва само двата Национални университетски шампионата и по този начин не бива изпратена делегация на Летните университетски спортни игри. Единственият вариант Софийски университет да бъде представен пред останалите Висши училища, които ще вземат участие в този форум е делегация да бъде изпратена от Студентски съвет при Софийски университет „Св. Климент Охридски“. За студентите летните игри са важна част от спортния календар и с удоволствие се състезават за Университета.

Цели на проекта:

1. Софийски университет да вземе участие в Летни университетски спортни игри „Кранево“ 2021 г.
2. Да се предостави възможност на спортистите от СУ „Св. Климент Охридски“ да участват на още едно университетско състезание от спортния календар.

Задачи на проекта:

1. Да бъдат избрани спортисти, които да представят Софийски университет в отделните спортове (по препоръка на треньорите от Департамента по спорт на СУ).
2. Да се заяви участие на ЛУСИ „Кранево“ 2021 г.
3. Да се изготвят и изпратят необходимите документи за участие на АУС „Академик“.
4. Да бъдат застраховани всички спортисти от делегацията, които нямат застраховка покрита от Департамента по спорт.
5. Да се направят медицински прегледи на всички участници.
6. Да се преведат предварително финансовите средства, необходими за участието на делегацията.

Целева група:

Целевата група на проекта са спортистите, които ще представляват Университета в съответните спортове на Летните игри. Косвено засегната е и цялата студентска общност на Софийски университет, която ще бъде представена от изпратената делегация, пред останалите Висши училища в Република България.

График на проекта:

1. 09.07 – набиране на спортисти, които да представят Университета на Летните игри
2. 31.07 – краен срок за изпращане на заявка за участие на АУС „Академик“
3. 20.08 – краен срок за превод на финансовите средства необходими за участието на ЛУСИ „Кранево“ 2021 г.
4. 28.08 – застраховане и пресонално извършване на медицински прегледи на всички спортисти
5. 02.09 – 07.09 – провеждане на Летни университетски спортни игри „Кранево“ 2021 г.

Необходими ресурси:

Човешките ресурси са налични в лицето на спортистите от делегацията на Университета.
Необходими са финансови ресурси за покриване на разходите за участие и настаняване.
Участници:
№ Имена Факултет Фак.ном.
1 Явор Стефанов Белаков ФМИ 81877
2 Димо Андонов Дончев ФМИ 45394
3 Ангелина Георгиева Арнаудова СтФ 701135
4 Михаела Григорова Пеева ЮФ 1377
5 Павлина Иванова Тодорова ФМИ 62324
6 Елис Васви Сахатчиева ФСлф 771382

Финансово описание на проекта:

Необходими средства, за които се кандидатства с проекта:
1. Такса участие – 15 лв./човек = 6 х 15 = 90 лв.
2. Настаняване (цената включва 5 нощувки и пълен храноден):
Хотел AquaLife Active – 250 лв./човек = 6 х 250 = 1500 лв.

Разходи, които ще се покрият от участниците:
1. Застраховка (в случай, че няма покрита от Департамента по спорт)
2. Медицински преглед
3. Транспорт

Партньори на проекта: