Описание на проекта

Описание на проекта:

Проектът цели отпечатването на рекламни и информационни материали за първокурсниците в Софийски университет "Св. Климент Охридски".
Включва цялостното изготвяне на дизайн за информационни брошури(дипляни) и рекламни флаери за дейността на студентските структури в Софийски университет.
Така на първокурсниците още при записването им в Университета се предоставя важна и полезна информация, която да им помогне в началната ориентация и да промотира студентските структури.

Цели на проекта:

Целта на проекта е да се изготвят материали за първоначална информация и ориентация на бъдещите студенти, които едновременно с това да ги запознаят със студентските структури и да събудят интереса им към студентското самоуправление.

Задачи на проекта:

-подбиране на информация, която да бъде представена на първокурсниците;
-подреждане на информацията във формат, подходящ за брошури(дипляни) и флаери;
-изготвяне на дизайн на брошури(дипляни) и флаери;
-отпечатване на брошури(дипляни) и флаери;
-раздаване на информационните(дипляни) и рекламни материали на бъдещите първокурсници.

Целева група:

Целева група на проекта са бъдещите първокурсници в Софийски университет "Св. Климент Охридски".

График на проекта:

-подбиране на информация, която да бъде представена на първокурсниците - до 20.06.2021г. - завършен етап;
-подреждане на информацията във формат, подходящ за брошури(дипляни) и флаери - до 25.06.2021г. - завършен етап;
-изготвяне на дизайн на брошури(дипляни) и флаери до 25.06.2021г. - завършен етап;
-отпечатване на брошури(дипляни) и флаери до 07.07.2021г. ;
-раздаване на информационните(дипляни) и рекламни материали на бъдещите първокурсници 7-23.07.2021 г.

Необходими ресурси:

Дипляни "Студентски съвет" - 5000 бр. - 816лв.
(https://drive.google.com/file/d/1Y42WkQSGbmv_Zh2ZMkaPOoc7LLve3nYL/view?usp=sharing)
Дипляни "ФСС при ФФ" - 500 бр. - 256лв.
(https://drive.google.com/file/d/1n_pjoSU_MHt9ut0DK6H4wRx6lDN-E571/view?usp=sharing)
Флаери "Свежарка"- 250 бр. - 180лв.
(https://drive.google.com/file/d/1lcGGA5kpAuVcMOpSeX-YggOBsmT8BCKv/view?usp=sharing)
Общо: 1252 лв. за отпечатване на информационни и рекламни материали по оферта на Университетско издателство "Св. Климент Охридски"

Финансово описание на проекта:

1252 лв. за отпечатване на информационни и рекламни материали по оферта на Университетско издателство "Св. Климент Охридски"

Партньори на проекта:

Файлове: