Описание на проекта

Описание на проекта:

Проектът реализира едномесечен обмен с цел научна дейност в Мексико. Обменът се осъществява чрез Асоциацията на студентите медици в България. Дейността по време на проекта се изразява в работа по определено научно лабораторно изследване - Експресия на О-гликани в ракови клетки/ Молекулярно изследване на вирусни хепати/ Увреждане на мозъка и отражението му върху мускулите.

Приемащата страна е член на Международната федерация на асоциациите на студентите по медицина (IFMSA). Всеки активен член на IFMSA има право да кандидатства за обмен в страна-членка на организацията, като класирането му става на база дейноста и приноса на студента за изминалата година. Обменът може да бъде насочен в професионално или научно направление. Избраното от мен научно направление отговаря на интересите ми за професионално развитие.

Цели на проекта:

Обучение и практика в рамките на 4 седмици: 1-30 септември 2021 г.

Целта е обмен на добри практики и споделяне на постиженията и новостите в медицината, създаване на контакти с преподаватели и студенти от университета Universidad Autonoma de Oaxaca/ Universidad Autonoma de Nuevo Leon/ Universidad Michoacana de San Nicolas de Hidalgo, работа във високо технологични лаборатории, която ще даде възможност за запознаване със съвременно оборудване и технологии, както и работа в екип от високо специализирани професионалисти и мултинационална среда.

Благодарение на обмена ще придобия нови знания в областта на научните изследвания в медицината и особено техния практически аспект. От особено значение е, че ще имам възможност да се запозная с технологии и методи на работа, различни от срещаните на нашите географски ширини и в Европа.
Не на последно място ще доведе допринесе за споделяне на придобития опит и интегриране на усвоените знания в бъдещата ми практика.

Практиката ще се осъществява по линия на един от изброените проекти, подредени по приоритет при кандидатстването:
1 [Oaxaca] Expression of O-glycans in MCF-7 cells
2 [Monterrey] Molecular Medicine: Molecular Studies in Viral Hepatities (C and B)
3 [Morelia] Brain damage and its impact on the muscle

Вирусните и раковите заболявания са сред най-значимите за човека през 21-ви век.
Последните две десетилетия заболеваемостта от рак нараства. Научните изследвания в посока на канцерогенезата и терапията на неопластичните заболявания се развиват значително и биха могли да доведат до по-добро разбиране и успешна превенция и лечение на раковите заболявания.
Последните 2 години ни показаха колко слабо подготвени сме срещу една вирусна пандемия, но доведоха до бързо развитие в областта под натиска на обстоятелствата.
Винаги съм смятала, че тези сфери на медицината имат голям потенциал на развитие и биха подобрили значително качеството на живот на хората. Надявам се да имам възможност да се развивам в подобна професионална насока в България и да допринеса за подобряването на здравните грижи в страната ни, поради което избрах проекти, отиентирани в тези научни области.

Задачи на проекта:

Основните задачи на обмена са:
- Обмен на добри практики - Споделяне на постиженията и новостите в медицината в Медицинския факултет на СУ "Св. Климент Охридски" чрез Асоциация на студентите-медици в България. Представяне на университета по време на обмена. Запознаване с постиженията на приемащата страна и сравняване с опита в България. Докосване до чуждата практика и условия.
- Създаване на контакти с преподаватели, студенти и професионалисти от университета Universidad Autonoma de Oaxaca/ Universidad Autonoma de Nuevo Leon/ Universidad Michoacana de San Nicolas de Hidalgo
- Работа във високо технологични лаборатории, която ще ми даде възможност да се запозная със съвременно оборудване и технологии. Благодарение на обмена ще придобия нови знания в областта на научните изследвания в медицината и особено техния практически аспект. От особено значение е, че ще имам възможност да се запозная с технологии и методи на работа, различни от срещаните на нашите географски ширини и в Европа.
- Работа в екип от високо специализирани професионалисти и мултинационална среда.
- Споделяне на придобития опит и интегриране на усвоените знания в бъдещата ми практика.

Целева група:

Ванеса Атанасова - студент по медицина в медицински факултет на Софийски университет, 3-ти курс.

График на проекта:

Обменът ще се състои в периода 01-30.09.2021г.

Необходими ресурси:

Финансови ресурси необходими за покриване на транспортните разходи и таксата към посрещащата страна.

Финансово описание на проекта:

Двупосочен самолетен билет София-Мексико-София - цена към настоящата дата (23.06.2021) - 850 EUR
Такса за настаняване (Unilateral fee - student's lodging and boarding) - 450 USD
Разходи за дневни.

Партньори на проекта:

Асоциация на студентите медици в България.

Файлове: