Описание на проекта

Описание на проекта:

Международният семинар на тема „Безопасност в киберпространството“ е курс за обучение по програмата „Еразъм +“, който ще бъде реализиран от организацията Asociación PROJUVEN. Обучителният курс ще се проведе в Торемолинос (област Малага), Испания и включва 20 младежи на възраст между 18 и 35 години, работещи или все още обучаващи се от 6 различни държави - Естония, Унгария, България, Латвия, Румъния и Испания.
Проектът ще ограмоти участниците в сферата на киберпространството, ще даде нови знания и опит, ще предложи методи за противодействие на кибертормоза и ще обучи младите хора как да съхраняват своите лични данни и документи в електронна среда. Участниците ще преминат през лекционна и практическа част на обучение. В панелите ще вземат участие гост-лектори, които са експерти и специалисти в описаните области. В рамките на обучението ще бъде проведен и семинар, свързан с поведението на младите хора в социалните мрежи, информацията, която публично споделяме чрез своите профили и вербалната агресия, на която ставаме жертви или свидетели.
При подбора на участници бяха взети следните критерии:
- Съчетание между млади хора с трудов опит и такива без;
- Хора с опит (медийна грамотност) в киберпространството и участници, които нямат такъв;
- Заинтересованост на делегатите към темата на семинара;
- Отговорност и готовност за изпълнение на заданията, предвидени в програмата
- Баланс между участниците с оглед техния пол – мъже и жени;
- Мотивацията на делегата за участие в курса и други
Всички участници са задължени активно да участват в панелите, разписани в програмата на курса. В края на обучението всеки делегат ще получи Youthpass сертификат за успешно преминат курс.

Цели на проекта:

Основната цел на курса е да предостави на участниците нови знания и компетенции по отношение на киберсигурността и начините, по които може да се противодейства на кибертормоза. В тази връзка специфичните цели на проека са да отразят каква е ролята на младите хора, които потенциално биха могли да бъдат жертви на тормоз в киберпространството – явление, което се среща все по-често в днешно време и засяга все повече млади хора. Проектът ще използва методология за неформално обучение, включително методи като: творчески презентации, сформиране на работни групи, екипна работа по зададен проект, казуси, дебати, ice brakers, енерджайзъри, защитаване на проекти, умения за дебатиране и защитаване на тези, работа в мултикултурни групи и други.

Задачи на проекта:

- Набиране на участници
- Селектиране на делегати от 6 държави
- Организация и логистика по осъществяване на проекта
- Провеждане на обучителни семинари по предварително изготвен график
- Сформиране на работни групи
- Дискусии с гост-лектори, експерти в областта на киберсигурността
- Ролеви симулационни игри с обучителна цел
- Дискусии на тема кибертормоз и начини за превенция
- Обучение относно начините за предпазване на лични данни и документи във виртуалното пространство
- Подготовка за представяне на проекта
- Представяне на резултатите от проекта
- Други

Целева група:

В проекта ще вземат участие 20 делегати от различни държави на възраст между 18 и 35 години:
Естония – 3
Унгария – 3
България – 3
Румъния – 3
Испания – 4
Латвия – 4
След приключване на семинара, делегатите следва да предадат своя опит от наученото на младежката/студентската общност от държава, която представляват. През юли/август 2021 ще бъдат обявени резултатите от проекта и извършените активности. Представянето на резултатите се предвижда да бъде пред широка аудитория, както и да бъде качена подробна информация в социалните мрежи и информационни електронни канали.

График на проекта:

6th May, 2021 - Infopack release
20th May, 2021 - Call for participants opening
27th May, 2021 - Deadline for participants selection
5th June, 2021 - Deadline for travel arrangement
12th – 19th June, 2021 - Training Course. Activities take place in Torremolinos (Malaga). Visibility, dissemination & multiplication activities.
July/August 2021 - Project partners have to disseminate project results and activities in their website and social media channels

Необходими ресурси:

За целта на нашето участие в международния семинар, необходими са ни единствено дневни пари. Организаторите на проекта покриват разходите по настаняване, изхранване и транспорт (самолетни билети). Не се покриват разходи за: ПСР тестове на отиване и връщане, допълнителен багаж (самолетните билети са единствено с включен ръчен багаж), вътрешен транспорт (градски транспорт, такси, метро), такса участие, допълнителна храна извън предвидената по програма и други.

Финансово описание на проекта:

Сумата на дневните пари е съобразена с разпоредбите на Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина
Дневни пари в размер на 35 евро на човек/ден.
3 души х 35 евро х 8 дни = 840 евро или 1642,89 лв. (приблизително)

С отпуснатата сума ще се покрият разходите за:
- ПСР тестове х 2 (на отиване и връщане) х 3 души
- Допълнителен багаж х 3 ( В+Ш+Д = max. 158 см, 23 кг ), тъй като в самолетните билети е вкл.само ръчен
- Такса участие
- Вътрешен транспорт
- Други разходи

Партньори на проекта:

Студентски съвет при Софийски университет Св. Климент Охридски, Център за развитие на човешките ресурси