Описание на проекта

Описание на проекта:

Green FMI е инициатива на Факултетния студентски съвет при ФМИ, която има за задача да въведе разделно събиране на отпадъци на територията на факултета и рециклирането им, да създаде навици у студентите, да повиши знанията и ангажираността във връзка с опазването на околната среда, да подпомогне засаждането на дървета със средствата от рециклирането като част от борбата за по-чиста природа. Това е кампания, която подготвяме от повече от година, като вече сме осигурили необходимите съдове за отпадъци, площадка за съхранение, фирма за рециклиране, реклама в различни канали, информационни материали и др. Оставащите дейности и обект на настоящия проект са осигуряването на защита срещу кражба на съдовете за отпадъци и отпечатването на плакати.

Цели на проекта:

Целта на проекта е да осигури финансовото обезпечаване на разходите по осигуряване на стоманена верига/въже за защита на съдовете за отпадъци срещу кражба, както и обезпечаването на разходите за отпечаване на плакати във връзка с целите на кампанията.

Задачи на проекта:

Закупуване на стоманена верига/въже;
Свързване на съдовете за отпадъци с веригата/въжето;
Отпечатване на плакати;
Разлепяне на плакатите.

Целева група:

Служители, студенти и посетители на ФМИ.

График на проекта:

Изпълнение на задачите на проекта в срок до 14 юни вкл.

Необходими ресурси:

Средства за осигуряване на стоманена верига/въже (дължина - 15 метра, диаметър - поне 6 мм за верига и поне 12 мм за въже) и за разпечатване на плакати (40 бр., А3, цветно/бяло)

Финансово описание на проекта:

40 плаката (A3, цветно/бяло) на стойност до 80 лв. (таван)
15 метра стоманена верига (поне 6 мм) или въже (поне 12 мм) на стойност до 220 лв. (таван)

ОБЩО: 300 лв. (таван)

Партньори на проекта:

Файлове: