Описание на проекта

Описание на проекта:

"С.У.П.Е.Р." е абревиатура от най-често срещаните видове дискриминации у нас: Сексуалност, “Увреждане”, Пол, Етнос и Раса. Това е социален аудио проект, който ще събере експерти и популярни личности на една трибуна и ще им даде възможността да говорят за дискриминацията и нейните форми. Представяме си един справедлив, колегиален словесен двубой, като всеки един епизод ще бъде посветен на определена дискриминационна тематика и ще съдържа три компонента: две ситуационни игри, в които събеседниците ще се поставят в имагинерни ситуации и ще трябва да взимат различни решения, и дебат/тема, която ще се дискутира.

Концепцията за създаване на проекта включва в себе си три пера: информационно, антидискриминационно и благотворително.

Експериментът съдържа 5 епизода, като във всеки епизод ще се концентира върху съответната дискриминация. Повече информация за епизодите и участниците ще можете да намерите в презентационния материал в линка: https://drive.google.com/file/d/1BuoNUKB60rc31xrf_B2ahq9G7vdAuY_Q/view?usp=sharing .

Споменахме, че "С.У.П.Е.Р." има благотворителен характер и това е едно от най-важните неща, върху които искаме да акцентираме. Всеки един от шестимата участници ще влезе в състезанието с предварително избрана кауза. Победителят ще има възможността да дари 1000 лева на организация/ инициатива/ човек в нужда. Тази финансова сума е осигурена от фондация "Single Step", тъй като проектът ни участва в първата Digital Indie Lab, провела се през месец април 2021 г., и спечели финансиране като една от интересните концепции за реализиране. Проектът бе оценен и подкрепен от жури в лицето на Гена Трайкова, Николай Йорданов, Борал Шен, Мария Атанасова и Иван Димов - имена на професионалисти в сферата на журналистиката и на дигиталния маркетинг.

Цели на проекта:

Целите на "С.У.П.Е.Р." проекта се разделят в три направления:

1) информационно - чрез ситуационните игри и дебатите ще намесим теми за дискриминацията, които не се коментират често в България - или ако се коментират, то професионално мнение често отсъства;

2) антидискриминационно - като едно по-амбициозно продължение на подкастите ни "От друга страна", в "С.У.П.Е.Р." също са намесени сексуалността, "увреждането" (не използваме тази дума заради негативната конотация, предпочитаме "хора с различни възможности", но заради абревиатурата я включихме), пол, етнос и раса.

3) благотворително - желаем това, което ще осъществим като проект, да е както информативно, така и в помощ на човек в нужда / кауза / или организация, както споменахме в описанието.

Задачи на проекта:

Задачите са доста и комплексни, но главните стъпки са:

1) Кандидатстване с проекта в Digital Indie Lab и защитаване - УСПЕШНО - оттам получихме финансовата помощ от 1000 лева, която ще послужи като благотворителен фонд;

2) Избиране на участници - с помощта на Гена Трайкова и Николай Йорданов сме съставили списък с 12 имена (участниците ще са шестима, но за всеки резерва) - предстои покана;

3) Колаборация с БНР - имаме предложение за съвместна работа с Българско национално радио, където ще ни позволят да записваме нашите двубои - ще разполагаме с техника, пространство и човек, отговорен за пулта;

4) Анимиране на готовите епизоди - тук ще се радваме на помощта на Студентски съвет, защото това е един от главните сегменти на "С.У.П.Е.Р.";

5) Дистрибутиране - освен, разбира се, присъствието в социалните мрежи, ще включим и множество медийни участия в телевизии, радиа и онлайн медии, а самите епизоди ще се качат и в платформата на YouTube.

Целева група:

Целевата група на "С.У.П.Е.Р." се обособява в две части:

- 16 г. - 30 г. - съдейки по статистиките от аудиторията на подкастите ни срещу дискриминацията, това е възрастовият диапазаон, който най-силно се ангажира с нашата дейност. Затова чрез създаването на предаването отново се насочваме към тази група.

- 30+ г. - тъй като първоначалната форма на предаването ще бъде изцяло аудио, преди да премине към анимиран вариант, епизодите ще бъдат предоставени на Българско национално радио, където по преценка на главна редакция Съдържание ще се излъчат в ефира на радиото. Това ще бъде с цел по-голям диапазон от хора да се запознаят с дебатите и темите срещу дискриминацията.

График на проекта:

По предложение на Гена Трайкова финалният продукт трябва да бъде готов до месец октомври - план и график, който целият екип смята да следи.

След преговорите с БНР и поканата на участниците ще започнем аудио записването на двубоите през месец юни. Тъй като анимацията на три епизода по 45 минути отнема време и енергия, както и съпоставянето на аудиото с картината, ще бъдат финализирани до средата на месец септември.

Епизодите ще бъдат излъчени на всеки две седмици, защото победителят във всеки двубой ще бъде избран от аудиторията ни чрез гласуване - повече за това може да намерите в презентационния материал.

Необходими ресурси:

Необходимите ресурси, за които желаем да кандидатстваме, са финансови и дигитални.

1) Финансови: осигурили сме сумата за благотворителността, но по-тежката част ще бъде анимирането на предаването и обработката на звука. Свързхаме се с екип, вещ в създаването на анимиран контент, който може да се заеме с всичко технически, но поиска сумата от 1000 лева на епизод. Общата сума е 5000 лева за 225-минутната анимация и звукообработка.

2) Дигитални: ще се радваме СС към СУ да съдейства при споделянето на готовия продукт, като това ще гарантира досега до студентите - ключов за нашия социален експеримент.

Финансово описание на проекта:

Сумата, която ще ни бъде необходима за създаване на анимацията, е 5000 лева - по 1000 лева на епизод.

В тези 5000 лева са включени:

- 5 епизода х 45 минути в изцяло анимиран вид;

- фоновата музика и ефектите;

- аудио обработката.

Партньори на проекта:

Първи повярваха в идеята фондация "Single Step", благодарение на която имаме вече осигурени 1000 лева за каузата на победителя в "С.У.П.Е.Р.". Българско национално радио е следващият партньор, с когото в момента кореспондираме. И надяваме се Студентски съвет към СУ, където ако проектът бъде одобрен, ние гарантитаме присъствието на логото на СС към СУ във всеки епизод и в листата на подкрепящите проекта организации.