Описание на проекта

Описание на проекта:

Участие онлайн в The 12th International Conference on Mechanical and Aerospace Engineering (ICMAE) - една от най-големите научни конференции в областта на авио-космическите технологии.
Нашият колектив се занимава с теоретично изследване на възможностите за полет на летателни апарати в атмосферата на планетата Юпитер.
За нас е много важно да докладваме новите резултати от работата си. Именно затова се обръщаме към Студентски съвет за да ни покрие таксата за участие в конференцията.
Миналата и тази година дойдоха и първите положителни резултати:
- Миналата година с помощта на Студенстски съвет участвахме в The 11th International Conference on Mechanical and Aerospace Engineering (ICMAE)
- Публикуваха наша научна статия в реномираното списание Journal of Spacecraft and Rockets с Imapct factor и квартил Q1 в областта на авио-космическите изследвания, като в края на статията е добавен ред с благодарност към Студентски Съвет: https://arc.aiaa.org/doi/abs/10.2514/1.A34965
- Едно от най-известните научно-популярни списания в Света - Popular Mechanics публикува статия, която популярно описва резултатите от нашите изследвания:
https://www.popularmechanics.com/space/deep-space/a35133014/jupiter-nuclear-plane/. Последва серия от интервюта в наши централни национални медии.

Цели на проекта:

- Докладване на новите резултати от изследванията ни на престижен международен научен форум.
- Популяризиране на резултатите на научната работа, която провежда нашият колектив

Задачи на проекта:

Искаме да участваме онлайн в The 12th International Conference on Mechanical and Aerospace Engineering (ICMAE).

Целева група:

Отчитайки неочаквания успех на първата ни работа и нейното публикуване в едни от най-големите научни и научно-популярни списания в Света и споменаването на България и в частност Софийски университет като научната институция към която принадлежим - групата, която получава репотационна полза от докладването на работата ни е цялата научна и студентска общност на СУ и българите като цяло.

График на проекта:

Докладът трябва да се проведе по времето на конференцията: 16-19 Юли 2021

Необходими ресурси:

Имаме нужда единствено от заплащането на таксата за онлайн участие в конференцията:
PHD Student - Presenter (Abstract)
http://www.icmae.org/fee.html

Финансово описание на проекта:

Според сайта на конференцията таксата за участие е $250

Партньори на проекта:

Нямаме съфинансиране за конференцията, но имаме финансиране на научната ни работа от грант към МОН, в която не са предвидени такси за участие в конференции.

Файлове: