Описание на проекта

Описание на проекта:

Факултетният студентски съвет (ФСС) при ФМИ е една от най-разпознаваемите организации в Софийския университет. Притежаваме богат опит в организирането на събития от разнообразен характер и се стремим всяка година да подобряваме работата си и да предаваме знанията си на новите поколения. За продължаване на тази приемственост между студентите бихме желали да организираме обучение за да увеличим капацитета на организацията и членовете в нея.

Цели на проекта:

Основните цели на обучението са да запознае членовете с методологията на работа във Факултетния студентски съвет при ФМИ, както и процеса на организация на събитие и създаването и защитаване на проекти към Студентски Съвет. Други идеи на събитието са сплотяване на екипа, личностното развитие и подобряване на социалните умения на всеки от членовете. Това ще е подходящ момент за поставяне на бъдещите цели пред организацията и определяне на пътя и на развитие.

Задачи на проекта:

- интерактивни игри за сплотяване на колектива;
- представяне на Diaphanum и работата с платформата;
- workshop за организиране на събитие;
- решаване на отминали казуси, свързани с качеството на обучението
- създаване на PR кампания;
- развитие на личностни качества

Целева група:

Членове на ФСС при ФМИ;

График на проекта:

Програма
16.07.2021 /петък/

16:00 - Тръгване
17:30 - Пристигане и настаняване
18:00 - 19:45 - Опознаване, енерджайзери, игри, правят си пощички
20:00 - 21:00 - Вечеря

17.07.2021 /събота/
07:00 - 08:00 - Закуска
08:10
- Енерджайзер 10мин.
- Какви очаквания имаме за обучението (искаме интересно, а не “Ще науча нещо ново”) 5мин.
- Рамка на събитието - кога, какво и как 15мин.
08:40 - ФСС, СС, НПСС, МПСС
08:50 - Разпределяне по екипи
Тиймбилдинг дейност
09:05 - Комисия по качество на образованието
Какво се случва в комисията 10мин.
2-3 казуса по реални случки по 10-15мин.
09:50 - 10:00 - Почивка
10:00 - 10:45 - Създаване на събитие - на части
Идея - Комисия по спорт
Накратко как се заражда събитието
Спонсори
2-3 казуса към публиката
10:45 - 10:55 - Задаваме задачата

Всеки отбор трябва да създаде ново за ФСС събитие като предвидят идеята, логистика, спонсори, ПР кампанията и т.н.
Всеки екип получава шаблон за описание на проект от Diaphanum

10:55 - 12:00 - Работа по групи
12:00 - 13:00 - Обяд
13:00 - 13:30 - Как се прави PR кампания
13:30 - 13:50 - За какво ни е администрацията и как да си говорим с нея?
13:50 - 14:00 - Почивка
14:00 - 15:15 - Работа по групи
15:15 - 15:30 - Какво е Diaphanum, как се описват и защитават проекти. Ретроспекция, че всъщност са го направили чрез шаблоните
15:30 - 15:45 - Подготовка за представяне
15:45 - 17:15 - Представяне на проектите по отбори
17:15 - 19:00 - Свободно време
19:00 - 20:00 - Вечеря
20:00 - Вечерни активности

18.07.2021 /неделя/
08:30 - 09:45 - Закуска
09:45 - 10:00 - Енерджайзер, рефлексия на отминалия ден
10:00 - 10:20 - Комисия зала 100
10:20 - 10:40 - FMI Green - дискусия
10:40 - 11:00 - Мини-дебат Работа по комисии VS работни групи
11:00 - 11:20 - Ретроспекция - очакванията оправдаха ли се
11:20 - 11:35 - Цели на ФСС
11:35 - 11:40 - Всеки има време да си определи собствените цели в организацията

Закриване

Необходими ресурси:

Необходимите ресурси включват:
- престой
- дневни
- транспорт
- офис материали

Финансово описание на проекта:

Финансиране на престоя на студентите за 16-18.07.2021г. - 30 човека х ~26лв/нощувка - 1600 лв
Дневни по 20 лв. на ден х 30 човека - 800 лв.
Транспорт - по Закона за обществените поръчки (ЗОП) ще бъде изготвена оферта за транспорта.

Партньори на проекта: