Описание на проекта

Описание на проекта:

6th European Congress of Immunology - ECI 2021 е международен конгрес по имунология, който ще се проведе в Белград, Сърбия на 1-4 Септември 2021г. Конгресът се организира от Сръбското имунологично дружество (ISOS), съвместно с Турското имунологично дружество (TSI).

Цели на проекта:

Представяне на online - постерна презентация, в която са включени данни от лабораторна експериментална работа, която се осъществява в лабораторията по Молекулярна Имунология, катедра Биохимия при Биологически факултет, СУ.

Задачи на проекта:

Изготвяне на презентация за представяне на експериментални данни, получени при изготвяне на дипломна за придобиване на ОКС Магистър по Биохимия.

Целева група:

Целевата група на проекта са участниците в конгреса.

График на проекта:

Ранна регистрация за участие - до 30 Юли 2021г.
Подаване на абстракт на проекта- до 10 Май 2021г.
Разглеждане и одобряване на абстрактите на проекта - до 25 Юни 2021г.

Необходими ресурси:

Такса за регистрация на студенти - 50 евро (около 100 лв)

Финансово описание на проекта:

Регистрационна такса при записване - 50 евро

Партньори на проекта: