Описание на проекта

Описание на проекта:

Нека превърнем Студентски град в по-чисто място за живеене! Общежитията на Софийски университет "Св. Климент Охридски" се използват за временно настаняване на студентите от Университета. Ние и колегите желаем да живеем в спокойна, красива и чиста среда, мотивираща за успешното ни образование и развитие. Поради това, че в ж.к. Студентски град живеят млади хора, те са усърдни в това да поддържат средата си и да я обогатяват. Облагородяването на градинките и почистването на междублоковите пространства е важна и дълготрайна инвестиция за добрият облик на квартала. Затова Комисия по социално битови въпроси на учащите към Студентски съвет ежегодно организира пролетно почистване в ж.к. Студентски град. На последното пролетно почистване, организирано от нас, се събраха над 200 души и се почистиха множество пространства около базата на Софийски университет.
Включи се и ти!

Цели на проекта:

Целта на Пролетното почистване, на първо място, е да облагородим средата за живеене на студентите.
На второ място, смятаме, че е важно да се създаде и стимулира студентска общност от млади, мотивирани граждани, които са готови да положат труд за по-благоприятна и спокойна обстановка за себе си и своите колеги.
Трето, участниците в проекта да получат чувство на отговорност към околната среда.

Задачи на проекта:

В условия на пандемия ние желаем да спазим всички противоепидемични мерки, затова ще се разпределим по групи, съобразно мерките на територията на Република България към момента на събитието по различни територии за чистене, които ще бъдат предварително разграфени. Планът е групите да се разпределят между всички блокови пространства, общите градинки и тревни площи на Общежитията на Софийски университет "Св. Климент Охридски" . Колкото повече участници привлечем, толкова повече пространства ще успеем да обходим.
Освен почистването, сме предвидили и засаждане на цветя в градинките пред блоковете. На събрание с Домовите съвети на Общежитията се реши, че би било добре осъществяването на проект, свързан с това да се засадят луковични растения и храсти за по-красива визия на общите градинки. По-долу в необходими ресурси сме описали и по-подробно от какви цветя се нуждаем и в какви бройки за нуждите на 15-те входа на Общежитията на Софийски университет "Св. Климент Охридски".

Целева група:

Целевата група е предимно към студентите на Софийски университет "Св. Климент Охридски", които живеят в Общежитията на Университета в ж.к. Студентски град, но ще се радваме и на всеки друг доброволец, независимо от университета, в който се обучава или квартала, в който живее.

График на проекта:

Пролетното почистване ще се състои на 22.05.2021 г. (събота). Часът, с който ще стартираме е 10:00 ч. До 10:30 ч. групите ще бъдат разпределени и ще бъдат раздадени необходимите материали за почистването. Краен час на събитието: 15:00 ч. По време на събитието сме предвидили и да се осъществи самото засаждане на цветята, но при евентуални проблеми и спънки, сме предвидили засаждането да се измести за друга дата.

Необходими ресурси:

750 бр. ръкавици - по 1 кутия от 50 бр. за 15 входа
200 бр. чували - по 13 чувала за 15 входа
200 бр. вода
100 бр. сандичи
50 бр. вегетариански сандвичи

47 бр. Туи
62 бр. Розови храсти
10 бр. Рози
11 бр. Калдъръмче
8 бр. Невен
8 бр. Тагетис
9 бр. Иглики
18 бр. Хризантеми
9 бр. Мушкато
10 бр. Тлъстига
9 бр. Хоста

Финансово описание на проекта:

15 бр. кутии с ръкавици х 12 лв за кутия = 180 лв.
250 бр. чували х 0,50 лв. = 125 лв.
200 бр. вода х 0,70 лв. = 140 лв.
150 бр. сандичи х 2,70 лв. = 405 лв.

47 бр. Туи х 10 лв. = 470 лв.
62 бр. Розови храсти х 10 лв. = 620 лв.
10 бр. Рози х 10 лв. = 100 лв.
11 бр. Калдъръмче х 2 лв. = 22 лв.
8 бр. Невен х 2 лв. = 16 лв.
8 бр. Тагетис х 3 лв. = 24 лв.
9 бр. Иглики х 2 лв. = 18 лв.
18 бр. Хризантеми х 3 лв. = 54 лв.
9 бр. Мушкато х 3 лв. = 27 лв.
10 бр. Тлъстига х 5 лв. = 50 лв.
9 бр. Хоста х 7 лв. = 63 лв.

Сумите са предполагаеми.

Лимит на разхода: 2500 лв.

Партньори на проекта: