Описание на проекта

Описание на проекта:

За ФСС при ФХФ предстоят редовни избори за цялостно попълване на квотите на съвета. В тази връзка сегашният колектив на ФСС организира кампания за популяризиране дейността на съвета. Идеята е колкото се може повече студенти във ФХФ да разберат, че има смисъл да бъдат членове на ФСС, за да се запълнят квотите с млади, амбициозни и разумни хора, които имат желание да продължават добрите практики на ФСС и да подобряват средата, в която се обучават.
Кампанията ще се състои в раздаване на практични рекламни материали, разяснения какво представлява ФСС, какви са проблемите, с които се занимава, какви са последните осъществени проекти и с какво допринасят за подобряване на средата на ФХФ. Паралелно ще протича и онлайн кампания във фейсбук страниците на факултета.

Цели на проекта:

1. Популяризиране на ФСС на ФХФ.
2. Привличане на нови членове на ФСС при ФХФ.
3. Запознаване с дейността на ФСС и постигнатите резултати.

Задачи на проекта:

1. Избор на рекламни материали
2. Закупуване на рекламни материали
3. Реализиране на рекламната кампания чрез раздаване на рекламните материали на студентите във ФХФ в централните фоайета на факултета.
4. Паралелно провеждане на онлайн кампания чрез постове във фейсбук страниците на факултета.

Целева група:

Студенти и докторанти във ФХФ.

График на проекта:

- април месец: свързване/уговаряне с фирма/и и поръчка/договаряне на рекламните материали;
- края на м. април - началото на май: доставка на готовите рекламни материали;
- два дни през м. май (в зависимост от епидемичната обстановка) - раздаване на рекламните материали в сградата на ФХФ.

Необходими ресурси:

Памучни чанти – 250 бр.
Химикалки – 250 бр.
Рекламни папки – 250 бр.
Визитни картички – 1 000 бр.
Бели листа формат А4

Финансово описание на проекта:

Памучни чанти – 250 х 1,70 = 425 лв.
Химикали – 250 х 0.30 = 75 лв.
Рекламни папки – 250 х 1.00 = 250 лв.
Визитни картички – 1 000 бр. = 35.90 лв.
Бели листа формат А4 – 1500 бр. = 20 лв.
Брандиране = 200 лв.

Таван на бюджета – 1 000 лв.

Партньори на проекта:

Факултетен студентски съвет на ФХФ