Описание на проекта

Описание на проекта:

Една от главните цели на Клуб на юриста „Теодор Пиперков“ е да дава шанс на студентите по право да се развиват и обогатяват максимално юридическата си култура. През годините това се е случвало и с подкрепата на Студентски съвет. Поради това се обръщаме още веднъж към Вас с молба за финансиране на проект. Този път нашият проект е за систематизиран курс по юридически френски език за студентите по право в СУ.

Цели на проекта:

В Юридическия факултет на СУ се наблюдава значително по-слаба езикова подготовка в сравнение с конкуриращите го факултети в Европа. Този въпрос стои на дневен ред от много години, но до момента с изключение на курс по английски език, не са предприети никакви мерки за задоволително обучение по чужди езици, пригодено за юридическото образование. Следователно е нужно студентски организации като нашата да променят това. Един безплатен курс по юридически френски ще бъде добро начало към въвеждане на подобни факултативни дисциплини в програмата.

Задачи на проекта:

Първо, важно е да се отбележи, че голяма част от студентите като втори език владеят френски език. Той е полезен за юристите, тъй като много от институциите на европейско и международно ниво имат като официален език точно френския език. Смятаме, че подобен курс би бил от изключителна помощ на амбициозните студенти, които желаят да се развиват в бъдеще не само в България, както и на студентите, които биха участвали в състезания по право – така например има двуезични международни състезания по право, на които се дебатира както на английски, така и на френски език, като владеенето и на двата езика е напълно задължително и е предпоставка за успехи.
Също така курсът по юридически френски език ще допълни възможността, предоставена от Юридическия факултет за изучаване на юридически английски език, и ще бъде подходяща опция за всички студенти, които биха отишли на обмен във Франция по програмата „Еразъм“.
Курсът ще даде на студентите комплексна подготовка, която да им помогне в изграждането им като конкурентноспособни кадри на европейския пазар на юридически услуги.
Беседите ще бъдат съпроводени от упражнения и задачи с практическа насоченост.

Целева група:

Проектът е предназначен за студенти по право, които владеят непрофесионален френси език на прилично ниво. Предвид спецификата и трудността на задачите, коиото ще се извършат в рамките на курса, е необходимо всеки участник да има солидни лексикални и граматически познания.

График на проекта:

Курсът по юридически френски език ще се проведе в рамките на 55-60 учебни часа. С оглед на епидемичната обстановка в държавата и липсата на всякакви сведения за допускане на присъствени занятия към момента, предвиждаме курсът да се провежда дистанционно всяка седмица, в рамките на 6 часа – две срещи по 3 астрономически часа. Разбира се, при първа възможност без да се засяга здравето на участниците, курсът може да се провежда и присъствено.
В рамките на няколко учебни часа два дни в седмицата, удобни както за преподавателя, така и за участниците, лекторът ще обучава курсистите.
Относно всички детайли, описани в настоящия проект, е постигнато съгласие с ръководителя. Затова ще имаме готовност в рамките на две, до три седмици от получаване на финансирането да започнем и самия курс. Надяваме се това да се случи от началото на април, за да може краят на курса да предшества лятната изпитна сесия и по този начин да не пречи на подготовката на студентите.

Необходими ресурси:

За ръководител на занятията сме избрали юрист, който има професионален опит в боравенето с френска юридическа терминология – адв. Евгени Иванов. Той е практикуващ адвокат към Пловдивската адвокатска колегия, завършил магистърска програма по превод от френски и английски в СУ. Преводач на множество статии и книги от френски и английски език.
В допълнение към това той е участвал успешно в провеждането на стаж към Парижката адвокатска колегия. Курсът ще бъде предназначен за 10 до 30 студенти, които имат поне средно ниво на френски език, за да могат успешно да преминат обучението. За студентите това ще е една безплатна възможност да развият умения за говорене и писане по юридически теми на френски език. При извършено проучване установихме, че подобна възможност струва около 450 лв. на човек и не винаги се води от юрист, а просто от филолог.

Финансово описание на проекта:

За целите на проекта лекторът трябва да получи възнаграждение за проведения курс, което след решение на Клуба и разговор със самия преподавател е предвидено да бъде в размер от 1000 лв. за всичките учебни часове и за всички студенти общо. Самото възнаграждение е многократно под пазарната цена за подобна услуга, но лекторът е възпитаник на ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“ и не възприема материалната част от проекта за най-важна.

Партньори на проекта:

Няма съфинансиране.