Описание на проекта

Описание на проекта:

„Контрол на миопията“ е термин описващ методите на лечение използвани за забавяне или спиране прогресията на късогледството, чрез превенция на нарастването на аксиалната дължина на окото.

Проучванията сочат, че в Европа хората с късогледство ще се увеличат от 22% на 56% през следващите 50 години. Това означава, че един на всеки двама души ще има известна степен на късогледство, което ще представлява голямо предизвикателство за сектора на очната грижа. Очните специалисти играят важна роля за справяне с този проблем.

Цели на проекта:

Курсът дава обстоен преглед с достатъчно задълбочена информация за важните концепции и теми, свързани с управлението на миопия. Подходящ е за всеки, който иска да разшири клиничните си умения и се интересува от усъвършенстване на знанията си.

В този курс ще бъдат обхванати три ключови стратегии за управление - меки лещи, ортокератология, атропин - винаги с фокус върху клинично приложимите знания и насоки как да изберете правилното лечение за отделния пациент. Ще се обърне по-детайлно внимание на роговичната топография и ще бъдете запознати с най-иновативните предложения за апаратура за проследяване на ефекта от терапията.

Задачи на проекта:

Обогатяване на знанията в областта и придобиване на практически умения свързани с „Контрол на миопията“ предоставени от чуждестранни водещи специалисти.
Придобиване на Сертификат за проведеното обучение.

Целева група:

Ани Коева - Магистър

График на проекта:

09:30 Начало
1. Контрол на миопия
- принципи
- варианти за терапия (очила, контактни лещи, лекарствени средства)
2. Атропин за контрол на миопията
- как? кога? колко?
3. Контрол на миопия със сертифицирана мека конт.леща MYLO
- дизайн и характеристики
- инструкции за напасване и проследяване на пациенти
- клиничен случай
4. Ортокератология и контрол на миопия с Орто-к лещи
- какво е Орто-К и как работи?
- показания и противопоказания при деца и възрастни
- протокол на напасване и проследяване на пациенти
- клиничен случай
12:30-13:30 Обяд
5. Комуникация с пациент/родител
- какво трябва да знаят родителите?
- често задавани въпроси
6. Бизнес подход
7. Роговична топография – MEDMONT

15:30 Практическа част

Необходими ресурси:

финансови

Финансово описание на проекта:

Такса за участие: 500 лв.

Партньори на проекта: