Описание на проекта

Описание на проекта:

Модел ООН е широко разпространена симулационна игра. Тя се провежда на национално и на международно равнище. Модел ООН дава възможност на участниците да бъдат делегати на различни страни и от името на държавите по света да изразяват позиция по международни въпроси от компетенциите на ООН. Моделът не само ни запознава с процедурните правила, по които се провеждат заседанията в Общото събрание, Съвета за сигурност и други органи, но и позволява на участниците като представители на определена държава да дадат своята интерпретация по даден проблем, придържайки се към реалните интреси и позиции на държавата, която представляват. Играта е близка до реалността, но задачата е не да се стигне непре- менно до добре разработен и приет документ. Тя спомага за развитие на умение за водене на преговори, сътрудничество и постигане на консенсуси в разкучни дипломатични казуси.

Модулацията ще се проведе между 18-23 Април, Москва, 2021.

Цели на проекта:

- Интегриране на дейността на Организацията на обединените нации сред студентите;
- развитие на дипломатични и социални умения сред участниците;
- културно-образователен обмен;
- развиване на чувство за отговорност относно Правата на Човекът.

Задачи на проекта:

- Обучение на делегацията, която ще представя СУ на събитието;
- индивидуална информационна подготовка на всеки делегат съответно с делегираната му държава;
- изготвяне на държавни позиции;
- оформяне на обща делегационна визия и цели;
- осъществяване на обща подготовка съответно с целите на проекта.

Целева група:

- делегацията на Софийски университет 'Св. Климент Охридски' :
Сава Диков
Виктория Любомирова
Исмаил Кунгьов
Георги Григоров
Десислава Петкова
Йордан Йорданов

График на проекта:

Практическа дейност на проекта: 18.04.2021 - 23.04.2021
Заминаване: 17.04.2021
Откриване: 18.04.2021
Дебати и работни срещи: 19.04.2021-22.04.2021
Закриване: 23.04.2021
Прибиране: 24.04.2021

Необходими ресурси:

- такса участие: 75$ USD на делегат. (общо: 450$USD)
- настаняване : 37.50 BGN/вечер на делегат. (общо: 1350BGN)
- транспорт: ЗОП
- дневни средства : МВнР - наредба за командировачните средства (https://www.mfa.bg/upload/92/Naredba%20za%20komandirovachnite%20sredstva%20pri%20zadgranichen%20mandat.pdf)

Финансово описание на проекта:

- такса участие: 75$ USD на делегат. (общо: 450$USD)
- настаняване : 37.50 BGN/вечер на делегат. (общо: 1350BGN)
- транспорт: ЗОП
- дневни средства : МВнР - наредба за командировачните средства (https://www.mfa.bg/upload/92/Naredba%20za%20komandirovachnite%20sredstva%20pri%20zadgranichen%20mandat.pdf)

Партньори на проекта: