Описание на проекта

Описание на проекта:

Факултетен студентски съвет към Факултета по журналистика и масова комуникация при Софийски университет "Св. Климент Охридски" организира Фотографски конкурс на тема "Светът днес: лицето на пандемията", който да стимулира създаването на визуално съдържание под формата на репортажна и портретна фотография.

Цели на проекта:

Да поощри създаването на медийно визуално съдържание под формата на репортажна и портретна фотография от обучаващите се в Софийски университет “Св. Климент Охридски”.

Задачи на проекта:

1. Да провокира интереса на младите хора към репортажната фотография.
2. Да промотира стабилната визуална култура на студентите и докторантите в СУ.
3. Да потвърди готовността на студентите в СУ да се занимават задълбочено с визуална комуникация.

Целева група:

Целевата група на проекта са всички обучаващи се в Софийски университет, които имат интерес към създаване на репортажна и портретна фотография.

График на проекта:

22.03.2021 г. - 07.04.2021 г. - Подготвяне на графични материали и сформиране на жури
07.04.2021 г. - 07.05.2021 г. - Популяризиране на събитието и получаване на фотографиите
08.05.2021 г. - 10.05.2021 г. - Комплектоване и засекретяване на получените фотографии
10.05.2021 г. - 20.05.2021 г. - Журиране
21.05.2021 г. - Обявяване на резултатите от конкурса на Световния ден за културно развитие

Необходими ресурси:

Финансови ресурси за награден фонд.

Финансово описание на проекта:

Награден фонд за всяка от категориите:
I място - 2 x 150 лв.
II място - 2 х 100 лв.
III място - 2 х 50 лв.
Общ таван на разходите - 600 лв.

Партньори на проекта: