Описание на проекта

Описание на проекта:

Софийският университет има изградена традиция в успешното участие и представяне в различни международни състезания. През февруари 2021 г. отборът по международна търговска медиация, сформиран за най-голямото състезание по преговори на Международната търговска камара зае престижното второ място, заявявайки силно присъствие на формата, в който участват университети и специалисти в сферата на медиацията и алтернативното решаване на съдебни спорове от цял свят.
От 23 до 25 април 2021 г. отборът ще участва в следващото състезание, целящо да затвърди знанията им и да ги постави този път в ролята не само на преговарящи страни, но и на медиатори в медиационни сесии по време на състезанието, организирано от ADR ODR International и Европейския институт за решаване на спорове.

Тазгодишното състезание е на тема ,,Климатични промени" и в него ще вземат участие десетки студенти, треньори и съдии, последните от които професионални медиатори и адвокати от различни страни на света. Състезанието продължава 3 дни, като отборите получават общата информация за казусите, по които ще играят, седмица преди началото на състезанието, а конфиденциалната информация за страната по казуса, чиято роля ще заемат, един астрономически час преди началото на самия кръг.
Предварителните кръгове на състезанието са точно три, като след тях следват полуфинал и финал. Всяка от преговорните сесии (стоящи в основата на всеки кръг) е с продължение 90 минути, като работният език на състезанието е английски.
Форматът на състезанието предвид пандемичната обстановка е онлайн и се провежда чрез платформата ZOOM.
В съставянето на екипите /клиент, адвокат, медиатор/ е необходимо участниците да бъдат студенти по Право или Международни отношения, на което условие сформираният отбор на СУ отговаря. Тази година отборът е съставен от тримата участници, вече представили Юридическия факултет и Софийския университет на световно ниво и целящи да затвърдят поредицата от големи успехи за Университета на състезанията по търговска медиация.

Цели на проекта:

Целта на проекта е успешното представяне и повишаване разпознаваемостта, както на Софийския университет ,,Св. Климент Охридски", така и развитието на цялостната концепция за преговори и медиация и евентуалното им интегриране им в студентските програми.

Задачи на проекта:

Задачите са свързани с:
1. Навременната подготовка по казусите за състезанието, които ще бъдат получени на 16. Април 2021 г.
2. Успешното представяне на самото състезание
3. Придобиването на по-дълбоки познания относно ролята на медиатора е по време на състезанието, които участниците, представящи СУ да предават нататък на своите колеги посредством бъдещи образователни инициативи.

Целева група:

Пряко засегнати са участниците в отбора, които ще разширят познанията си по алтернативното разрешаване на спорове и конкретно в областта на медиацията. Косвено засегнат е Софийският университет като институция, която има шанса за поредна година да се утвърди като учебно заведение със силен фокус върху развитието на студентските състезания.

График на проекта:

1. от 1. април 2021 г. до 16. април 2021 г. - обща онлайн подготовка на отбора, основана на анализ на книги по преговори и медиация
2. от 16. до 23. април 2021 г. - онлайн подготовка по казусите за състезанието
3. от 23. до 25. април - участие в онлайн състезанието на ADR ODR International

Необходими ресурси:

Ресурсите, необходими за участието на отбора, са финансови - свързани с покриването на таксата участие за състезанието

Финансово описание на проекта:

Таксата участие, която отборът трябва да заплати, се равнява на броя участници (трима в случая), умножен по £50, което прави точно £150, тъй като отборът ще участва без треньор.
Необходимата сума в лева е 350 лв.

Партньори на проекта:

За участието в Международното състезание по медиация на ADR-ODR International отборът няма финансиране от друг източник. Надяваме се, че СС ще ни подкрепи, както досега е подкрепял участието на СУ на международната сцена.