Описание на проекта

Описание на проекта:

Конкурсът "Студент на годината" е дългогодишна традиция на Софийски университет "Св. Климент Охридски", ежегодно събитие на Студентски съвет, с основна да цел да подпомогне и мотивира развитието на обучаващите се в Университета студенти и докторанти. Това оказва положително влияние върху качеството на тяхното образование и техните бъдещи възможности за развитие.
Церемонията по връчване на наградите "Студент на годината" е важен момент от всяка академична година за студентската общност. Събитието отличава най-вдъховяващите студенти и докторанти във всяка от сферите на образование в Софийски университет "Св. Климент Охридски", а сцената се превръща в празник, едновременно на стремежа към знания, но и на постиженията на нашите колеги, и чрез тях - на техните колеги, преподаватели, ментори и цялата академична общност, направила ги възможни.
Поради наложилата се епидемична обстановка в страната, миналогодишният конкурс бе отменен, именно поради което тази година ще бъдат вземани предвид постиженията на студентите и докторантите за изминалите две академични години. Очакваме повече кандидати и интерес.
Наградният фонд на конкурса се осигурява частично от бюджета на Студентски съвет и се допълва от наши спонсори и партньори. Наше желание е наградите за победителите във всяка една от общо четиринадесетте категории да бъдат не само материални, но и такива, които да подпомогнат тяхното бъдещо професионално развитие. Конкурсът се провежда под патронажа на проф. дфн. Анастас Герджиков – Ректор на Софийски университет "Св. Климент Охридски".

Цели на проекта:

Целта на събитието е:
• Да бъдат излъчени най-изявените студенти и докторанти на университета;
• Награждаване на студентите и докторантите, участващи в извънаудиторни занимания, научно-изследователски проекти, национални и международни конкурси, свързани с тяхното професионално направление;
• Популяризиране на постиженията на студентите и докторантите сред академичната общност на Софийски университет "Св. Климент Охридски", както и пред обществото и бъдещи работодатели;
• Популяризиране на студентското самоуправление.

Задачи на проекта:

• Популяризиране на събитието сред максимален брой студенти и докторанти;
• Сътрудничество с партньори и спонсори за събитието;
• Избор и покана на член на жури за оценяване на всяка една категория;
• Осигуряване и подготовка на зала за провеждане на събитието;
• Осигуряване на рекламни материали и кетъринг за събитието.

Целева група:

Целевата група на проекта са всички студенти и докторанти на Софийски университет "Св. Климент Охридски".

График на проекта:

При одобрение на проекта:
1. Пускане на доклада.
2. Изготвяяне на дизайн на плаката.
3. Избор на жури
4. Започване на популяризацията и разпространението на събитието
5. Срокът за кандидадтстване ще бъде до 29.04 2021 г.
6. Разглеждане на кандидатурите от журито от 10.05.2021 г.
7. Подготвяне на събитието
7.1 Изготвяне на кетъринг оферта
7.2 Свързване с медиите
7.3 Съставяне на сценарии
7.4 Изготвяне на списък с поканите
7.5 Обработване на кандидатури

Възможно е да има промени в датите и добавяне на други организационни дейности.

Необходими ресурси:

Необходимият ресурс е от финансова помощ за рекламни материали, кетъринг и техническа обезпеченост от Студентски съвет.

Финансово описание на проекта:

1. Плакати А3 формат - 50 бр.
2. Покани А5 формат - 400 бр.
3. USB памет 8GB - 40 бр.
4. Чаши - 150 бр.
5. Тефтери A5 - 160 бр. и специални 50 бр. (за наградените)
6. Химикалки - 200 бр. и метални химикалки 50 бр. (за наградените)
7. Платнени торбички - 150 бр.
8. Хартиени папки с плаката
9. Хартиени торбички - 100 бр.
10. Папки PVC - 100 бр.
11. Рамки за грамоти - 15 бр. А3
12. Рамки за грамоти - 42 бр. А4
13. Грамоти - А3
14. Грамоти - А4
15. Плакети – 39 бр.
16. Специален плакет - 1 бр.
17. Книгоразделители - 200 бр.
18. Планери от Университетското издателство с лого - 50 бр.
19. Цветя за украса
20. Кетъринг
21. Духов оркестър
22. Осветление
23. Изпълнители
24. Озвучаване
25. Наем на рамка за фото стена или закупуване
26. Банер за Студент на годината
27. Фотографи – 3 бр.
28. Видеограф
29. Фейсбук реклама

Партньори на проекта:

Предстоят контакти с дългогодишни наши и нови спонсори.