Описание на проекта

Описание на проекта:

'ЕСН Софийски университет' функционира от 13 години, през които доброволно и безвъзмездно съдейства пристигащите студенти по програмата 'Еразъм' с интегрирането им в нашата култура чрез различни дейности и установени практики, както и на заминаващите студенти – с ценни практически съвети и морална подкрепа. Макар и самостоятелно действащо и взимащо решения звено, 'ЕСН Софийски университет' е член първо на националната мрежа на ЕСН, след което и на международната такава – AISBL. За да изпълняваме легално дейността и да се ползваме с доверието на Еразъм студентите, ние трябва да изпълняваме редица задължения към двете гореспоменати звена, едно от които е плащането на членска такса към AISBL.

Цели на проекта:

С плащането на таксата към AISBL ЕСН, която е неправителствена организация и не изпълнява търговска дейност, с която да има собствени приходи, ще продължи своята дейност. Това ще бъде полезно и на двете целеви групи, към които нашите усилия са насочени – пристигащите студенти по програмата 'Еразъм', за които ще продължи практиката за осигуряване на първоначална помощ при пристигане, настаняване и ориентиране в местната култура, и заминаващите такива – чрез практическите съвети, които им осигуряваме и възможността да споделят своите притеснения преди заминаване с хора, били на Еразъм в същия град или същата държава.

Задачи на проекта:

Заплащане на членски внос към ESN AISBL до 28 март 2021 г.

Целева група:

Целевите групи, които ще засегне заплащането на членската такса са: над 30 доброволци от 'ЕСН Софийски университет' – бивши и настоящи студенти; над 150 международни студенти, които разчитат на ЕСН СУ за първоначалната помощ при пристигането си; и над 50 студенти на СУ, които се свързат с нас за съдействие и съвет преди заминаването си на студентска мобилност по програмата 'Еразъм'.

График на проекта:

Подаване на молба за финансиране.
Одобряване на молбата за финансиране.
Препращане на членския внос към 'ЕСН България' до 28 март 2021г.

Необходими ресурси:

100 евро ≈ 196 лв.

Финансово описание на проекта:

100 евро ≈ 196 лв. към Erasmus Student Network (ESN) – BG, IBAN: BG14FINV91501203742423, BIC: FINVBGSF.

Партньори на проекта: