Описание на проекта

Описание на проекта:

iGEM (International Genetically Engineered Machines) е най-голямото и престижно състезание по синтетична биология в света. Участиниците в него се оценяват въз основа изготвения и изработен от тях реален научен проект. Изборът на тема трябва да бъде фокусиран върху належащ обществен проблем, чието решение трябва да бъде постигнато посредством синтетично биологични средства. Благодарение на това, iGEM представлява един отличен старт за развитие на младите учени в България и насочването на техните усилия в полза на обществото.
В процеса на разработване на проекта, участващите студенти от Софийски университет придобиват безценен опит в различни области, като работа в реална лабораторна среда, усвояване на набор от умения в областта на генното инженерство, работа с високотехнологична и експериментална апаратура и запознаване с актуалните научни достижения.
Допълнително, всеки iGEM отбор има за задача да изготви и проведе активна кампания с редица научни семинари и презентации по водещи научни теми. Провеждането им позволява на участниците да доразвият своите презентационни умения, като особено се набляга на работата в екип.
Задължително условие за участие в iGEM са и множеството социални мероприятия. Чрез тях студентите на Софийски университет популяризират науката и предават своя ентусиазъм на хора от всички възрасти. Предишните отбори участваха в редица подобни събития, като Софийски фестивал на науката и Европейската Нощ на Учените. Там бяха представени интерактивни биологични експерименти пред стотици заинтересовани зрители.
Финалът на състезанието тази година ще се проведе в Париж, стига епидемиологичните условия да го позволяват. Там всички отбори изнасят презентации и представят постери за разработените от тях научни проекти. На това събитие участниците имат уникалния шанс да се запознаят със световно известни учени, Нобелови лауреати, лидери от водещи световни компании, студенти от най-добрите университети в цял свят и много други хора с интереси в науката. Там е и мястото, където Софийски университет трябва да бъде представен достойно.
Отново, България има отбор-участник, като до този момент имаме спечелени два бронзови и един сребърен медал. Тази година, отново Софийски университет излъчва свои студенти, които ще се борят за единственото все още липсващо ни отличие – златен медал.
Досега, iGEM отборите успяха да постигнат много, благодарение на щедрата подкрепа на Студентски съвет на Софийски университет. Два иновативни научни проекта са базирани на наскоро откритата и натрупала популярност система CRISPR/Cas9. Имаме участия в голям брой събития („Аз, инженерът“, Софийски фестивал на науката, FISSION Фестивал на науката в Американски колеж, Европейска нощ на учените, „Разни клубове, разни интереси“ и други), като на всяко от тях щандът и презентациите на отбора се радваха на голям интерес. Материалите, предоставени от iGEM, бяха използвани при изработването на осем дипломни работи на студенти от Софийски университет, които бяха оценени с отлична оценка. Интересни конструкти, създадени от iGEM лаборатории от цял свят, бяха дарени на студентите от Биологически факултет на Софийски университет. Най-обещаващите от тях бяха интегрирани в циклите с упражнения на четири специалности. Благодарение на това, оказаната до момента помощ от Студентски съвет допринесе и за подобряване обучението на голям брой студенти. Също така, предишен наш проект позволи значително повишаване безопасността на протичане на учебния процес в занятия по мутагенеза, без от това да страда качеството му.
Не на последно място, предоставените от iGEM цветни конструкти значително поевтиниха и ускориха ключови стъпки в упражненията по Генно инженерство, правейки ги по-достъпни за студентите.
Последният отбор успя да замине, да представи своя проект и да се завърне достойно в България с бронзово отличие благодарение на помощта на Студентски съвет на Софийски университет. Заслужава отбелязване факта, че нашите студенти успяха да изместят колегите си от Harvard, което не е често срещано явление. Студентите ни показаха, че с цената на много труд, усилия и лишения може да се постигне крайната цел – по-будно младо научно общество. Техният успех е силна мотивация за нас, новите участници, които с нетърпение очаквахме сформирането на тазгодишния отбор. Ние ще продължим тази добра за младите учени инициатива и ще надградим постигнатото, давайки тласък за реализацията на студентите на Софийски университет в България. При многобройните ни медийни участия, публични изяви и кампании, ще изкажем своите благодарности към Студентски съвет, както и ще представим нашата Алма матер по достоен начин.

Цели на проекта:

- Подобряване предишните постижения на отбора и спечелване на възможно най-висок приз за България
- Обучаване на студенти от Биологически факултет до ниво конкурентноспособно на това на студенти от водещи световни образователни институции (Oxford, Cambridge, MIT, Harvard)
- Изготвяне и реализация на високотехнологичен и обществено значим научен проект в областта на ДНК диагностиката с водеща роля на студенти от Биологически факултет на Софийски университет
- Популяризиране на формата iGEM в България и затвърждаване българското участие в състезанието
- Зараждане на интерес към науката у повече млади хора и доказване, че има бъдеще в научната сфера и у нас
- Подобряване на учебния процес в Биологически факултет
- Успешно реализиране на проекта

Задачи на проекта:

- Регистрация на отбора
- Намиране на спонсори
- Експериментална работа
- PR кампании
- Подготовка за представяне на проекта
- Представяне на проекта на финалите

Целева група:

Целевата група са членовете на отбора от Биологически факултет на СУ:
Росен Иванов, бакалавър
Джонг Парк, бакалавъ
Пасхалина Карадакова, магистър
Теодора Христозова, бакалавър
Теодора Гамизова, магистър
Паула Николова, бакалавър

График на проекта:

Планираме да се придържаме към препоръчания от организаторите план.
https://2021.igem.org/Resources/Navigating_iGEM

Необходими ресурси:

Към момента главният необходим ресурс е финансов за заплащане на таксата, за да можем да започнем практическата научна работа.

Финансово описание на проекта:

Такса регистрация - $5500.
Към 08.03.2020 това се равнява на 9065.43 лв.

Партньори на проекта:

Партньори: Sofia Tech Park, Студентски съвет при Софийски университет Св. Климент Охридски, Технически университет. Предстои кореспонденция с компании от сферата за партньорство.