Описание на проекта

Описание на проекта:

Проектът се състои в изпращане на делегация от спортисти и официални лица на Софийски университет "Св. Климент Охридски" на Летни университетски игри "Камчия" 2016 г., организирана за пета поредна година от Асоциация за университетски спорт "Академик", която ще се проведе на Спортно-оздравителен комплекс "Камчия" във времеви диапазон 24 - 29 август 2016 г.
Включените спортове в програмата са 6 - плуване, плажен волейбол, плажен футбол, баскетбол, тенис на маса, плажен тенис. Във всеки един от тях са предвидени между 2 и 6 участника, в зависимост от спорта:
1. Плуване -6 човека (3 жени, 3 мъже)
2. Плажен волейбол - 6 човека (3 жени, 3 мъже)
3. Плажен футбол - 6 човека (6 мъже - 5 титулярни състезатели и 1 резервни играчи)
4. Баскетбол - 6 човека (3 жени, 3 мъже)
5. Тенис на маса - 2 човека (1 жени, 1 мъже)

ОБЩО: 26 човека + 1 ръководител делегация

Цели на проекта:

1. Да изпълни годишния план на Комисия по спорт към СС при СУ.
2. Да предостави възможност на изявените спортисти на Софийски университет да участват на още едно международно състезание от спортния календар.
3. Софийски университет да вземе участие в Летни университетски игри "Камчия" 2016 г.
3. Софийски университет да има представители във всеки спорт, за да може делегацията да се стреми към добро крайно класиране

Задачи на проекта:

1. Да бъде заявено участието на делегацията на СУ на ЛУИ "Камчия" 2016 г.
2. Да бъдат избрани спортисти, които да участват в Универсиадата (по препоръка на миналогодишния ръководител делегация, преподавателите и техни треньори на Департамента по спорт на СУ).
3. Да бъде изготвен и изпратен на АУС "Академик" официален поименен списък с участниците
4. Да се направи застраховка на делегацията.
5. Да се направят медицински прегледи на всички участници
6. Предварително да бъдат преведени всички необходими финансови средства за участието на делегацията на ЛУИ "Камчия" 2016 г.
7. Да се организира предварителна среща със спортистите и те да бъдат предупредени за графика на участието.

Целева група:

Косвено засегнатата целева група са всички студенти на СУ, които спортуват и имат добри постижения.
Пряко засегнатата целева група са най-добрите 26 спортисти на СУ в отделните спортове, които да представят Университета.

График на проекта:

1. до 25.07 - заявяване на сигурност пред организаторите от АУС "Академик" за участие на ЛУИ "Камчия 2016 г.
2. 25.07 - 07.08 - набиране на спортисти, които да участват в състезанията в отделните спортове (по препоръка на преподавателите и техни треньори от Департамента по спорт на СУ"
3. 08.08 - заявяване на поименен списък на спортистите, които ще участват на Универсиадата
4. 09-10.08 - извършване на застраховка на цялата делегация от спортисти.
5. до 20.08 - персонално извършване на лични медицински прегледи на всеки участник.
6. 19.08 - предварителна среща на всички спортисти за разясняване на програмата на Универсиадата и графика на личното участие на всеки спортист
7. до 12.08 - превод на финансови средства за участие на спортистите по банковата сметка на АУС "Академик" (такса участие + средства за нощувки и храна)
8. 24 август - заминаване за СОК "Камчия"
9. 24-29.08 - официални церемонии, състезания в отделните спортове и допълнителни занимания по програма, изготвена от АУС "Академик"
10. 29.08 - пътуване за София на спортистите.

Необходими ресурси:

Необходимите човешки ресурси са налични в лицето на Мария Шидерска - ръководител делегация и от страна на спортистите на Университета.
Информационни ресурси са необходими единствено за намирането на спортистите, които ще участват и те ще ни бъдат предоставени от миналогодишния ръководител делегация - Лилия Липчева, преподвателите на Департамента по спорт на СУ.
Необходимите финансови ресурси са на обща стойност 6391 лв.

Финансово описание на проекта:

Такси, които се покриват лично от всеки участник:
1. Такса за личен медицински преглед (x 10лв. /човек) = 27x 10= 270 лв.
2. Транспорт

Необходими средства, за които се кандидатства с проект към СС:
1. Такса за участие, нощувка и пълен храноден - 220 лв. / човек = 27х220= 5940 лв.
2. Такса за застраховка (x 5лв./човек за застрахователна премия от 5000 лв.) = 27x5= 135 лв.
2. Контестация – 2х50 лв.=100 лв. (с евентуална възвръщаемост)
3. Тениски
ОБЩО: 6391 лв.

Партньори на проекта:

Няма

Файлове: