Описание на проекта

Описание на проекта:

"Russian Media and Journalism International Programme" е журналистически курс, провеждан от Факултет по журналистика в Московски държавен университет "М. В. Ломоносов". Насочен е към опознаване функционалността на руските медийни формати и активното участие на интернационалните студенти в тях. Сепариран в две части, теоретична и практична, курсът ще даде възможност да 1) се запознаем с видни руски и световни журналисти и 2) да създадем проект/ медийно изследване в рамките на двете седмици на провеждане.

Цели на проекта:

Проектът е с научноизследователска цел, която е свързана с висококачествено медийно обучение на студенти от множество университети, предоставяйки същевременно възможност за досег до руски медийни институции и създаване на материал под наблюдението на имена като Диана Кулчитская, Денис Дунас и Олга Викхрова. Най-добрите проекти ще бъдат публикувани в списанието на Московския университет, заедно с имената на участниците и техните университети към тях. Главната цел, заложена в основите на журналистическото обучение, е да предостави среда на студентите за обменна практика, като демонстрира установените похвати на руската журналистика.

Задачи на проекта:

Проектът е разделен на две композиционни части, по същия начин се поделят и задачите:

* Първа част - лекционни занятия - придобиване на теоретични знания и представа за функционалността на руските медии.

* Втора част - разработване на самостоятелен проект - проучването ни ще бъде насочено към анализ на медийната етика в руските медии (телевизионни и радио- формати).

Целева група:

Вносителите на проекта са Симеон Симеонов и Диляна Стоянова, студенти по специалност журналистика във Факултет по журналистика и масова комуникация към СУ.

График на проекта:

18.04.2021 г. - заминаване от гр. София

19.04.2021 г. - пристигане в гр. Москва:
- Настаняване;
- Начало на лекционните занятия.

28.04.2021 г. - представяне на разработените проекти

29.04.2021 г. - финална среща, закриване на журналистическия курс

30.04.2021 г. - заминаване от гр. Москва

Необходими ресурси:

Необходими са финансови средства за заплащане на самолетни билети (двупосочни) и дневни командировъчни.

Финансово описание на проекта:

- Самолетни билети (двупосочни - София - Москва);

- Дневни ($35) за единадесетодневен престой за двама души: $35 x 2 x 11 = $770

Партньори на проекта:

Факултет по журналистика и масова комуникация към СУ е в партньорски взаимоотношения с Московски университет, затова предвидената такса за участие в курса от 15 000 рубли не се прилага при нашето присъединяване.