Описание на проекта

Описание на проекта:

Факултетен студентски съвет към Геолого-географски факултет организира фотоконкурс с основна тематика – „Любим географски спомен“. Всеки участник ще може да изпрати, в рамките на две седмици, една снимка, с кратко описание към нея на имейл адрес – fss.ggf@abv.bg . След изтичане на определеният срок, снимките ще бъдат публикувани (анонимно, няма да се споменава участникът, за да няма пристрастия) на страницата на ФСС към ГГФ във Facebook. Победителите ще се определят по два начина – от предварително формирано жури, което ще избере най-красивата снимка и от събрани харесвания на снимка във Facebook. Плануват се две награди – една за победителят, избран от журито и една за победителят, които е събрал най-много харесвания на снимката си.

Цели на проекта:

Целта на проекта е развлекателна, като студентите ще могат да се разнообразят от ежедневното си статукво. Същевременно проекта ще бъде и обогатяващ, като от тематиката на конкурса се очакват снимки на интересни географски обекти и други.

Задачи на проекта:

Да се обяви конкурс под надслов „Любим географски спомен“ и да се популяризира, по начин, по които да се достигне до максимален брой студенти от Геолого-географски факултет. Активно да се съберат фотографии на участниците. Събраните фотографии да се качат, на първа пролет, в страницата на ФСС към ГГФ във Facebook и в рамките на няколко дена журито и публиката да изберат най-добрите фотографии.

Целева група:

Всички студенти от Геолого-географският факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

График на проекта:

1. Обявяване и популяризиране на конкурса - 04.03.21 г.
2. Краен срок за изпращане на фотографии - 18.03.21 г.
3. Качването им на страницата на ФСС към ГГФ във Facebook – 20.03.21 г.
3. Краен срок за гласуване от страна на публиката – 26.03.21 г.
4. Определяне на победителите и обявяването им в страницата на ФСС към ГГФ във Facebook - 29.03.21 г.

Необходими ресурси:

Необходими ресурси са финансовите възнаграждения за победителя на журито, както и победителя на публиката.
Желаем да връчим парични награди в размер:
Победител (I – во място) на жури – 200 лв.
Победител (I – во място) на публиката – 100 лв.

Финансово описание на проекта:

Осигуряване на награден фонд, общо 300 лв.
Награден фонд:
Победител (I – во място) на жури – 200 лв.
Победител (I – во място) на публиката – 100 лв.

Партньори на проекта: