Описание на проекта

Описание на проекта:

Кръжокът по международно публично право към ЮФ на СУ е създаден с решение на катедра “Международно право и международни отношения” и има за цел да промотира изучаването и практикуването на международното публично право сред студентите в Университета. Кръжокът организира различни събития като публични лекции и дискусии, а през 2020 г. и симулация на междудържавни преговори. Понастоящем основната платформа, в която Кръжокът разпространява своята дейност, е страница във "Фейсбук".

Кръжокът по МПП се стреми към развитие на дейността си и създаване на платформа за публикуване на качествени разработки по въпросите на международното право и международните отношения, изготвени от студенти и експерти в областта. Такава платформа би дала възможност на студентите да получат обратна връзка от експерти за разработките си, да ги редактират с помощта на въпросните експерти, след което да бъдат публикувани. За такава платформа подходящ е сайт, в който да има необходимите секции (за изпращане на разработки, контакти, дейност, помощ и т.н.), както и за нужната реклама, за да достигне дейността на Кръжока до повече хора.

В начален етап на създаването и поддържането на сайта, активните студенти от Кръжока ще започнат работа по събирането и изготвянето на критерии за разработки, които да бъдат публикувани. С цел по-високо качество и осигуряване на желаещите да пишат студенти до качествени академични материали незаменим ресурс би бил достъп до Библиотеката на Двореца на Мира. Библиотеката на Двореца на Мира (https://www.peacepalacelibrary.nl/library-services/about-the-library/ ) е една от най-старите и престижни библиотеки, в която има публикации по международно право още от 1913 г. Обявената цел на библиотеката е да има копие от всички книги по международно право, издавани някога - без значение езика и мястото на издаване. Основна функция на библиотеката е да подпомага дейността на институциите в Двореца на Мира, част от които са Международният съд на ООН, Постоянният арбитражен съд и Хагската академия по международно право, но е отворена и за изследователи и студенти. Библиотеката разполага с каталог от повече от 1 милион издания в хартиен и електронен вариант. Библиотеката е също така абонирана за едни от най-големите и често използвани в академичните среди електронни ресурси като:
Max Planck Encyclopedia of Public International Law
Oxford Reports: International Law
Oxford Reports: International human rights law
Brill Online Books and Journals
Основните журнали по МПП на Oxford University Press, Cambridge University Press и Kluwer Law Online

Членовете на библиотеката имат достъп до всички бази данни и до по-голямата част от електронните книги, без значение къде се намират по света - чрез лог-ин в системата на библиотеката.

Цели на проекта:

Информиране на студенти относно актуалните въпроси в сферата на международното право и международните отношения;
Повишаване разпознаваемостта на Кръжока и привличане на нови членове;
Създаване на платформа за разработки от студентите;
Създаване на пет обучителни материала, свързани с права на човека;
Систематизиране дейността на Кръжока;
Получаване на достъп до библиотечни ресурси, чрез които да повишим качеството на изготвените от студенти материали, както и да улесним ефективното организиране на събитията на Кръжока.

Задачи на проекта:

Създаване на сайт на Кръжока по МПП чрез Wordpress;
Техническа поддръжка и популяризиране на създадения сайт;
Създаване на съдържание (content creation);
Закупуване на абонаменти към библиотеката на Двореца на мирa;

Целева група:

Студенти от специалности с хуманитарен характер (най-вече по право и международни отношения, но и политология, европеистика и др.)

График на проекта:

Създаване на сайт на Кръжока по МПП чрез Wordpress - март - април 2021;
Получаване на достъп до библиотеката на Двореца на мира - август 2021;
Популяризиране на сайта и подготовка на материали за него с помощта на получения достъп до библиотеката на Двореца на Мира - април - ноември 2021;
Писане на материали и организиране на събития - април - ноември 2021;
Установяване на работен процес по поддръжка на сайта - април - ноември 2021.

Необходими ресурси:

За създаване, поддръжка и популяризиране на сайта (разпространяване чрез реклами, използване на допълнителни функции, предлагани от Wordpress);
Хонорари за авторите на публикуваните разработки и обучителни материали, свързани с правата на човека (за периода летен семестър 2020/2021 и зимен семестър 2021/2022);
За осигуряване годишен достъп до библиотеката на Двореца на Мира за 3 студенти от Кръжока.

Финансово описание на проекта:

Достъп до библиотеката на Двореца на мира - 3 х 50 евро - 150 евро (т.е. 297 лв по курс от 1.98)
Хонорари: прогноза за около 20 разработки х 20 лв - 400 лв
Хонорари за създаване на обучителни материали, свързани със закрилата на правата на човека: 5 материала х 20 лв - 100 лв.
Поддръжка на сайт:
създаване и оформяне на сайт - 75 лв
поддръжка и реклама - 70 лв общо за за периода летен семестър 2020/2021 и зимен семестър 2021/2022
Общо: 942 лв.

Партньори на проекта:

Не