Описание на проекта

Описание на проекта:

За втора поредна година Факултетният студентски съвет към Факултета по журналистика и масова комуникация организира Ден на отворените врати, макар и дистанционно. В рамките на един ден бъдещите студенти на ФЖМК ще имат възможност да разгледат всичко, което може да предложи факултетът, както от страна на материалната база, така и от страна на академичния състав и образователната програма. За целта ще бъде изготвен клип, който да представлява своеобразна виртуална обиколка и ще бъде проведена информационна среща чрез платформата Zoom. Очакваме около 250-300 преки потребители на проекта.

Цели на проекта:

Проектът цели да запознае бъдещите студенти на ФЖМК с особеностите на факултета и обучението в него и да помогне на повече кандидат-студенти да направят своя информиран избор при кандидатстването в някоя от специалностите по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки, каквито са всички специалности на ФЖМК.

Задачи на проекта:

1. Заснемане на видеоклип - виртуална обиколка на ФЖМК
2. Организиране на информационна среща в платформата Zoom
3. Създаване на фейсбук събитие и разпространение на проекта

Целева група:

Проектът е насочен към зрелостници, които имат интерес към предлаганите във ФЖМК специалности, както и към кандидат-магистри и кандидат-докторанти, които проявяват интерес към това, което факултетът предлага като програми.

График на проекта:

01.03.2021 г. - 10.03.2021 г. - заснемане на видеоклип
12.03.2021 г. - 26.03.2021 г. - популяризиране на събитието чрез платена реклама във Facebook
01.03.2021 г. - 25.03.2021 г. - разпространяване на информация за събитието
26.03.2021 г. - Провеждане на събитието

Необходими ресурси:

Човешки ресурси за заснемане на клипа и организиране на събитието
Техника за заснемане на клипа
Финансови ресурси за реклама на събитието във Facebook

Финансово описание на проекта:

Реклама за събитието във Facebook за период от 14 дни за между 2000 и 5000 достигнати хора на ден - 30 €, приблизително 58,65 лв. според валутния курс към 26.02.2021 г.
Общо - 58,65 лв.

Партньори на проекта:

Факултет по журналистика и масова комуникация