Описание на проекта

Описание на проекта:

По повод предстоящите парламентарни избори от Студентски клуб на политолога желаем да организираме конкурс за есе на тема : "Защо ще гласувам?". В конкурса могат да участват всички студенти от Софийски университет "Св. Климент Охридски", като изпратят своите произведения на следния имейл адрес : club@politology.eu . Произведенията ще се оценяват от авторитетно жури от преподаватели в катедра "Политология", което ще изработи регламент за оценяване на работите. С провеждането на този конкурс желаем да мотивираме младите хора да осъзнаят важността от изразяването на активна гражданска позиция. Творбите ще бъдат класирани и най-добрите ще получат парична награда в размер : I - во място - 150 лв., II - ро място - 100 лв., III - то място - 50 лв.
Студентски клуб на политолога е един от най-активните и авторитетни клубове в Софийски университет "Св. Климент Охридски". Макар и в извънредна обстановка клубът продължава своята дейност в онлайн среда.

Цели на проекта:

С провеждането на този конкурс целим да мотивираме младите хора да осъзнаят важността от изразяването на активна гражданска позиция. Темата на конкурса задава рамката на нашата цел, а именно - осъзнатост и гражданска активност. Тъй като демократичните процеси предполагат точно това - информиран избор и гражданска инициатива.

Задачи на проекта:

1. Формиране на авторитетно жури.
2. Изготвяне на регламент.
3. Популяризиране на събитието.
4. Оценяване на изпратените материали.
5. Награждаване.

Целева група:

Всички студенти от Софийски университет "Св. Климент Охридски", които имат отношение по темата.

График на проекта:

1. Формиране на авторитетно жури - 15.02 - 19.02.2021 г.
2. Изготвяне на регламент - 22.02 - 26.02.2021 г.
3. Популяризиране на събитието - 01.03 - 21.03.2021 г.
4. Оценяване на изпратените материали - 22.03 - 26.03.2021 г.
5. Награждаване - 29.03 - 02.04.2021 г.

Необходими ресурси:

Необходимите ресурси са финансовите възнаграждения за победителите в първите три места.
Желаем да връчим парични награди в размер :
I - во място - 150 лв.
II - ро място - 100 лв.
III - то място - 50 лв.

Финансово описание на проекта:

Осигуряване на награден фонд и бюджет за реклама, общо 370 лв.
Награден фонд:
I - во място - 150 лв.
II - ро място - 100 лв.
III - то място - 50 лв.

Бюджет за реклама - 80 лв. за спонсорирани постове във фейсбук страницата и Instagram профила на клуба.

Партньори на проекта:

Студентски съвет при СУ