Описание на проекта

Описание на проекта:

На 20.03 и 21.03 ще се състои събитието FMI All Stars, на което преподаватели и алумни на ФМИ ще представят своите идеи и ще водят дискусия по интригуващи теми. Събитието ще бъде отворено както за студентите на СУ, така и за работещите в ИТ индустрията. Предвиждат се 6 или 8 панела дискусии. По време на събитието ще има логически загадки под формата на игри за присъстващите, като победителите ще получават награди. Очаква се да присъстват около 300 човека.

Цели на проекта:

Целта на събитието е да се обогатят знанията на присъстващите, да им се предостави възможност да комуникират с преподавателите и алумните на ФМИ в неформална обстановка, както и да се вдъхновят да създават иновативни технологии. Друга основна цел е да се предостави платформа, на която преподавателите и алумните на ФМИ да имат възможност да разкажат и представят нещо различно, любопитно и полезно, свързано с ИТ сферата. Платформа, чрез която да достигнат до още повече хора с техните идеи и ценен опит.

Задачи на проекта:

- Провеждане на онлайн анкета за избор на теми на лекции.
- Свързване с преподаватели и алумни на ФМИ.
- Поръчване на необходимите материали за проекта (тениски, плакати, стикери и рамка за снимка).
- Изготвяне и пускане на форма за предварителна регистрация за присъстващите.
- Популяризиране на събитието във ФМИ и сред ИТ общността, чрез пилотното му стартиране.
- Обогатяване на културата и знанията на студентите посредством семинари и структурирано представяне на полезна и интересна за тях информация.

Целева група:

Събитието е насочено към всички студенти на СУ и всички хора в ИТ сферата.

График на проекта:

През двата дни на събитието ще има лекции от 13.00 до 19.00 часа, като между тях ще има почивки.

Необходими ресурси:

Материален ресурс:
Пластмасови чаши
Тениски – 280 на брой
Плакати – 10 на брой
Стикери – 400 на брой
Храна
Награди

Информационен ресурс:
Рекламата за събитието ще се осъществи главно чрез каналите на ФСС при ФМИ във Facebook, Instagram и Web страницата. Предвидени са и плакати, които ще бъдат разлепени във ФМИ.

Финансово описание на проекта:

Тениски – 280 броя по 4,75 лв. без ДСС = 1330 лв. без ДДС (1596 с ДСС)
10 бр. с размер S мъжки
80 бр. с размер М мъжки
60 бр. с размер L мъжки
10 бр. с размер XL мъжки
10 бр. с размер XS дамски
20 бр. с размер S дамски
70 бр. с размер М дамски
20 бр. с размер L дамски

Плакати А3 – 10 бр. - 2 лв/бр.
Стикери – 400 бр. - 0,20 лв/бр.
Нагарди за загадки - 200лв.
Храна - 600 лв.

Таван на проекта: 2500 лв.

Партньори на проекта: