Описание на проекта

Описание на проекта:

Международната федерация на асоциациите на студентите по медицина (IFMSA) е неправителствена организация, представляваща сдруженията на студентите по медицина. Основана през 1951г и с над 130 национални членски организации от 122 страни на 6 континента, тя е едно от най-големите и популярни НПО-та в световен мащаб. България е член на Федерацията от 1993г.

Всеки активен член в Международната федерация на асоциациите на студентите по медицина има право да кандидатства за обмен в страна членка на организацията, като класирането му става на база дейноста и приноса на студента за изминалата година. Дестинациите се определят предварително от подписани договори между страните изпращащи и тези, които са приемащи студентите. Има две основни направления на обмените - професионално и научно. Заминаването е за период от един месец, в който студента обменник е настанен в студентско общежитие или приемно семейство, осигурено и финансирано от асоциацията домакин на обмена. В течение на гореспоменатия период студента посещава лаборатория или болница във връзка с направлението на обмена си.
През свободното време студента има възможност да опознае местното население, традиции и култура. Също така да взе участие в социални програми и да създаде здрави връзки, контакти и приятелства в обменници от различни страни.

Цели на проекта:

Обучителна и практична програма в период на 5 седмици. (1-31 август. )
Полуляризиране на постиженията и новостите в медицината в Медицинския факултет на Софийски Университет и из страната чрез Асоциацията на студентите учещи медицина в България.
Популяризиране и представяне на Софийски университет пред студенти от странта и чужбина, като място даващо възможност както за професионално, така и за личностно развитие.
Останалите цели на проекта мога да разделя условно на две - практически и личностни.
Обменен проект в чужбина, би осигурила адекватно сравняване на обстановката спрямо тази в България (reality check). Докосването до чуждата практика и условия биха били незаменими за един студент, особено за такъв ранен период на обучението (2ри курс). Работата в болница и лаборатория биха предоставили онези есенциални за медицинската професия качества и особено техния практически апект, нещо върху, което не се акцентира толкова в родната практика. Не на последно място ще имам възможност да се запозная с технологии и методи на работа, различни от срещаните на нашите географски ширини, а защо не и в Европа.

От друга страна, в личен аспект това би ми помогнало да развия още повече уменията си за работа в екип, особено в работна и интензивна обстановка.
Като обобщение такъв обмен би ме развил като човек на първо място, но също и като бъдещ медик ще ми предостави практика и теория, които да са ми от полза не само по време на следването, но и през цялата практика в последствие.

Не на последно място, в дългосрочен план желая да остана и да се развия в нашата родина, точно за което практики и досег до различни култури и медицински специалисти, биха ми били от полза да погледна от друга гледна точка процеса на работа да интегрирам нещо от наученото в чужбина, в бъдещата ми работата на местна почва.

Задачи на проекта:

При кандидатстването за съответния проект, всеки студент може да си избере 3 проекта, за един от които в последствие да бъде избран. В конкретния случай:
1.Evaluation of hypoglycemic activities of Peruvian medicinal plants ;
2.Parameters of resistance and reactance of the impulse oscillometry in children aged 3 to 5 years with suspected asthma.
3.Evaluation of anti-inflammatory activitiy of Musa Paradisiaca hydro-alcoholic extract
И трите проекта са насочени предимно върху научен труд, като във 2. има и клинична практика. Предстои официализиране на данните, отностно проекта, за който съм избран, но ако трябва да обобщя техните параметри са изключително сходни - изследване и наблюдаване на данни, експериментално тестване на медикаменти върху плъхове (в проект 3.) или растения (в проект 1.). В присъствието на супервайзър и след кратък период на обучение в лабораторната среда (първата от четирите седмици) от студента се очаква да се справи в работа с останалите си колеги, да изготви презентация, абстракт и постер за дейността си през периода от втората до четвъртата седмица.

Целева група:

Студент по медицина:
1. Трифон Трифонов

График на проекта:

Обменът ще се състои от 01.08.2021 до 31.08.2021 в Лима, Перу
Първа седмица (02.08 - 08.08.2021) - обучителен период - запознаване с лабораторията и практическите уреди, протоколите за безопастност и теоретичната подготовка на базата на проекта
Втора и трета седмица (09.08 - 22.08.2021) - интензивна практика по съответния проект
Четвърта и пета седмица (23.08 - 31.08.2021) - изготвяне на презентация, абстракт и постер за дейността извършена през изминалия период и представянето им пред общостта от обменни студенти, представлявайки България и в частност Софийски университет
При завръщане в България - представяне на разултати от проекта пред студенти от Медицински факултет на Софийски университет

Необходими ресурси:

Финансови ресурси, покриващи самолетните билети до столицата на Перу - Лима, където са локализирани и 3те проекта, за които съм кандидатствал.

Финансово описание на проекта:

Самолетни билети:
София, България - Лима Перу
Лима, Перу - София, България
(ориентировъчна стойност към 24.01.2021 - двупосочен билет -> €818)
pocket money

Партньори на проекта:

Няма партньори и съфинансиране!

Файлове: