Описание на проекта

Описание на проекта:

Популяризиране чрез платена реклама във Фейсбук на Студентската научна конференция "Комуникацията - минало или бъдеще", организирана от Факултетен студентски съвет към Факултета по журналистика и масова комуникация.

Цели на проекта:

Популяризиране на Студентската научна конференция "Комуникацията - минало или бъдеще", организирана от Факултетен студентски съвет към Факултета по журналистика и масова комуникация.

Задачи на проекта:

Популяризиране чрез платена реклама във Фейсбук на Студентската научна конференция "Комуникацията - минало или бъдеще", организирана от Факултетен студентски съвет към Факултета по журналистика и масова комуникация.

Целева група:

Обучаващите се в Софийски университет "Св. Климент Охридски" без значение от факултета, специалността и образователно-квалификационната степен.

График на проекта:

30.01.2021-28.02.2021 г. - популяризиране на Студентската научна конференция "Комуникацията - минало или бъдеще" чрез платена реклама във Фейсбук.

Необходими ресурси:

Финансови за платена реклама във Фейсбук.

Финансово описание на проекта:

30€≈58,80 лв.

Партньори на проекта: