Описание на проекта

Описание на проекта:

“По следите на Древна Елада” е образователно пътуване от Атина до Делфи (24 Август 2016 - 28 Август 2016), целящо да бъде продължение на курса по Антична литература, като разшири и задълбочи вече придобитите познания. Пътуването се организира от β-семинар - неформален семинар от студенти филолози, който обвързва академичното с практическо знание.

В рамките на β-семинар вече се е състояла подобна образователна експедиция до Флоренция, Италия 22-25 април 2015 с оглед задълбочаване на познанията върху Италианския ренесанс. Студентите, към които е насочена командировката /посочени в т. "Пряко засегнати лица от проекта"/ са участниците в β-семинар, като много от тях са пътували до Флоренция на горепосочената образователна експедиция, и тъкмо положителните резултати от нея ни мотивират да търсим командировка за втора такава експедиция. Опитът с Флорентинското пътуване подсказва, че ефектът се разпростира отвъд самата експедиция. Първо, непосредствено преди пътуването, β-семинарът организира поредица от срещи, в рамките на които се разпределят задачи за кратки образователни презентации към посещаваните обекти. Второ, след самото завръщане ритъмът на работата върху вече видяното се продължава със среща и разговори със специалисти в конкретното хуманитарно поле (до момента такива срещи бяха осъществени с лекция на проф. Ангел Ангелов на темa “Политическото значение на образа на Давид във Флоренция през ХV в.” , с д-р Богдана Паскалева на тема “Въведение в културния и исторически контекст на Ренесанса във Флоренция”, с гл. ас. д-р Димитър Божков на тема “Образът на Медуза, Паскал Киняр”). В рамките на семинара се осъществиха и представяния на студенти, участвали в пътуването - Лилия Трифонова “Галерия “Уфици”, Йоанна Нейкова “Фра Анджелико”, Николай Генов “Къщата на Данте” и Франческа Земярска “Микеланджело - между скулптура и поезия”. Този ефект на отзвучаване дава възможност за по-интензивна изследователска работа и обвързването на литературния текст с контекста на неговото възникване.

Конкретно с “По следите на Древна Елада” посещаването на Атина, Музей на Акропола, храма на Посейдон, Епидвър, Аргос, Микена, Светилището и храма на Аполон, музея в Делфи дава възможност за проследяване местата на зараждането на епоса, лириката и драмата. Така ключови топоси от поемите на Омир и трагедиите на Есхил, Софокъл и Еврипид могат да бъдат видени не само като митологични, но и като географски места със своя собствена атмосфера и конкретност.

В рамките на пътуването ще се включи и гл. ас. д-р Камелия Спасова - тя е преподавател по Антична и западноевропейска литература, водещ семинарните занятия на повечето участващи в проекта, така че с лекота ще съдейства за преминаването на “второ ниво” по Антична литература и култура чрез професионалните си познания в областта. До момента именно тя е координирала работата на неформалния семинар.

Цели на проекта:

1. Да разшири познанията, придобити по Антична литература за специалисти филолози с работа на терен.

2. Да създаде нагледна представа за Античната култура, история и контекст от Крито-Микенския през Архаичния до Класическия период, или от Омир до Аристофан.

3. Да направи необходимия паралел между образцовите антични творби и историческите реалии, археологическите паметници, откритите артефакти.

4. Да направи връзка между литературата и другите изкуства - живопис, скулптура, архитектура, музика.

5. Да се организират открити семинарни срещи на β-семинар, с цел предаване на придобитите в следствие на пътуването знания на по-голям кръг от студенти.

Задачи на проекта:

1. Посещаване на музеи, исторически паметници и древни храмове;
2. Водене на дневник от експедицията;
3. Изнасяне на образователни лекции за конкретните обекти на конкретните исторически места;
4. Изготвяне на видео клип с кадри от експедицията;
5. Планиране на теми и насоки за продължаване и разрастване на дейността на β-семинар след приключването на експедицията с лекции на тема:

> Атина: Златния век на Елада

> Акрополът: град в града

> Микена: царството на Агамемнон

> Епидавър: раждането на трагедията

> Напфлион: градът на трите крепости

> Делфи: енигмите на оракула

> Метеора: монаси, висящи във въздуха

Целева група:

Пряко засегнати лица:
Франческа Иванова Земярска - Фак. №: 12031
Йоанна Иванова Нейкова - Фак. №: 12039
Лилия Кирилова Трифонова - Фак. №: 12033
Ивета Стоянова Йонкова - Фак. №: 12043
Михаела Живкова Нанева - Фак. №: 12034
Вангелина Спирова Спирова - Фак. №: 12048
Айсун Нихат Кабак - Фак. №: 71611
Ванеса Николова Иванова - Фак. №: 12051
Селена Минчева Йорданова - Фак. №: 12040
Иванджелина Въткова Вътева - Фак. №: 12041
Мартин Каменов Илиев - Фак. №: 12036

Косвено засегнати лица:

Студентите от спец. "Българска филология" в СУ "Св. Климент Охридски", както и участниците в β-семинар, които нямат възможност да присъстват на образователната експедиция. Цел 5. и Задача 5. на настоящия проект са насочени именно към тях.

График на проекта:

I Етап: 13 август 2016 - 23 август 2016

☛ провеждане на подготовка и разпределяне на задачи в рамките на β-семинар

II Етап: 24 август 2016 - 28 Август 2016

☛ образователно пътуване от Атина до Делфи

24 август 2016: София - Атина - 825км.

Отпътуване от София
Привечер пристигане в Атина: посещение на площад "Омония", Римският форум с Кулата на ветровете; Старата джамия; площад "Монастираки";

25 август 2016: Атина - Нос Сунион - Атина - 150км.

Пътуване от Атина до Нос Сунион;
Панорамна обиколка на Атина: Арката на Адриан, Храмът на Зевс, Старият олимпийски стадион, Парламентът, площад “Синтагма”.
Разглеждане на Акропола (Музей на Актопола, Национален археологически музей, Византийския музей, музея “Бенаки”;
Посещение на Храма на Посейдон;
Връщане в Атина.

26 август 2016:Атина - Коринтския канал - Епидаврос - Нафплион - Микена - 320км.

Посещение на -Коринтския канал.
Посещение на Епидаврос - най-добре запазения античен театър в Гърция.
Разглеждане на древния град Нафплион.
Пристигане в Микена - разглеждане на царството на Агамемнон.
Нощувка в покрайнините на Микена.

27 август 2016: Атина - Делфи - Каламбака - 480км.

Пътуване до Делфи: разглеждане на Светилището и Храма на Аполон, Съкровищницата на Атиняни и посещение на Музея в Делфи;
Нощувка в Каламбака.

28 август 2016: Каламбака - Метеора - София - 570км.

Посещение на Метеора;
Разглеждане на разботилница за икони “Зиндрос” и прилежащите манастири;
Прибиране в София.

III Етап: 1-ви септември - 1-ви октомври:

☛ провеждане на семинари всеки понеделник от 18 часа в рамките на β-семинар

☛ писане на пътеписи, есета и изследователски проекти

☛ изработване на брой на “Литературен вестник” с материали от “По следите на Древна Елада”

Необходими ресурси:

Човешки ресурс:

За образователната експедиция “По следите на Древна Елада” ще бъдат поканени като специални лектори в подготвителния и завършващ стадий (I и III етап) специалистите в областта на старогръцката литература и култура: проф. Миглена Николчина, проф. Николай Гочев, доц. Невена Панова.

В рамките на самото пътуване ще се включи гл.ас. Камелия Спасова, която ще координира семинарите и изследователските задачи.

Финансов ресурс:

Финансите, които са необходими на проекта включват само II етап по реализирането на самото пътуване от Атина-Делфи от 24-ти до 28-ми август 2016г. за командироването със средства на на СС при СУ "Св. Климент Охридски" на група от 11 студенти с филологически профил.

Финансово описание на проекта:

Пътуването от Атина до Делфи с туристическа агенция “Бохемия” за посочения период, 24-28 август 2016 г. е 359 лв. за един човек (студент). Сумата включва пътуването и спането по посочения маршрут. За справка виж тук: http://www.bohemia.bg/p/%D0%95%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0/6000000079/

Групата пътуващи студенти от 11 души.

11x 359 лв. = 3949 лв.

Сумата, за която кандидатстваме пред СС е 3949 лв.

Партньори на проекта:

Студентски съвет при Софийски университет "Св. Климент Охридски"