Описание на проекта

Описание на проекта:

По случай празника на Софийски университет /25.11.2020 г./ Факултетен студентски съвет към Факултет по журналистика и масова комуникация желае да организира литературен конкурс за студентите от специалност Журналистика, Връзки с обществеността, Книгоиздаване и Комуникационен мениджмънт. Кандидатстваме към Студентски съвет с молба подпомагане наградния фонд на конкурса.

Цели на проекта:

Да отбележим празника на Софийския университет, като мотивираме студентите от Факултет по журналистика и масова комуникация да развият творческия си потенциал, като се включат със свое произведение в една от трите категории на конкурса: есе, разказ или стихотворение.

Задачи на проекта:

1. Избиране на тема.
2. Изготвяне на регламент.
3. Популяризиране на събитието.
4. Оценяване на изпратените материали.
5. Награждаване.

Целева група:

Проектът е насочен към студентите с активни права във ФЖМК, участвали в конкурса и заели първите места на трите категории.

График на проекта:

Студентите ще могат да изпращат своите произведения от 19.10.2020 г. до 13.11.2020 г. включително. През следващите две седмици творбите ще бъдат оценявани от компетентно жури и на празника на университета /25.11.2020 г./ имената на победителите ще бъдат анонсирани.

Необходими ресурси:

Необходимите ресурси, за които се допитваме до Студентски съвет, са финансовите възнаграждения за победителите. Желаем на всеки, заел първо място във всяка категория, да връчим паричната сума от 100 лева.

Финансово описание на проекта:

- 300 лева - награден фонд.

Партньори на проекта:

Липсват партньори и съфинансиране.