Описание на проекта

Описание на проекта:

Традицията за свежо и вдъхновяващо посрещане на първокурсниците в Биологически факултет продължава. FRESHERS’ DAY 2020: БФ edition ще се проведе за четвърта поредна година на първия “учебен ден”. Екипът на ФСС при БФ подготвя два варианта на мероприятието - дистанционен и присъствен.
Независимо какво начало на академичната година ще продиктува извънредната обстановка, планираме да посрещнем новите колеги подобаващо и да наградим осмелилите се да участват в нашите предизвикателства. Именно в този нов за тях етап, когато със сигурност са притеснени от много фактори- бихме искали да зарадваме и да им вдъхнем увереност.

Цели на проекта:

- Да бъдат въведени първокурсниците в академичната обстановка на Софийски университет.
- Да запознаем първокурсниците в обстановката на Биологически факултет.
- Да допринесем за сплотеността на академичната общност - както между студентите от първи курс, така и с по-горните курсове млади учени.
- Да бъде един свеж старт на учебната година, който да обнадежди новопостъпилите и да стимулира тяхното участие в инициативи на сутдентското самоуправление.

Задачи на проекта:

- Запознаване на студентите с важна информацията за тяхното следване.
- Запознаване с екипа на ФСС и дейностите ни.
- Запознаване на студентите с клубовете на територията на Биологически факултет.
- Създаване на приятелска среда и диалог сред първокурсниците и останалите студенти.
- Започване на академичната година с настроение и мотивиране на новите студенти за бъдещо развитие и активности.

Целева група:

Първокурсниците в Биологически факултет.

График на проекта:

- Изготвяне на дизайн на събитието.
- Изготвяне на план-програма.
- Подаване на проект за финансиране към СС (15.09).
- Кореспонденция с потенциални спонсори (септември).
- Разработване на игри (Treasure Hunt и Quiz) - дистанционен и присъствен вариант.
- Планиране на присъствено провеждане в двора и сградата на Биологически факултет.
- Тест на онлайн предизвикателствата.
- Активна ПР кампания - фейсбук, инстаграм, блог.
- Провеждане на FRESHERS’ DAY 2020.

Необходими ресурси:

УИП:
Плакати - 5 броя.
Грамоти за участващите в присъствените игри (A4)- 50.
Награден фонд (спонсори).
Реклама на ФСС при БФ - химикалки с лого (300 броя).
Материали за подготовка - тонер за лазерен принтер - 3 броя (Brother TN2220), хартия.
Кетъринг - 500 лв.
Две кофи с два парцала.
100 хартиени стикера.

Финансово описание на проекта:

УИП и офис материали - оферта (по ЗОП).
Химикалки - фактура (не е проблем да бъдат готови и след 1.10).

Партньори на проекта:

Тече кореспонденция с потенциални спонсори.