Описание на проекта

Описание на проекта:

Проектът се състои в това, с помощта на Студентския съвет на СУ да оборудваме стаята за студенти във ФзФ, като я направим комфортно и функционално място за учене. Ще са ни нужни бели дъски за писане за да може студентите да се събират и да решават задачи заедно, да си помагат и да обясняват учебния материал един на друг. Корково табло, на което може да се слага информация за събития и новини. Също така смяна на осветлението, което е изключително важно за стая за учене.

Цели на проекта:

Основната цел на проекта е да оборудваме стаята за студенти с необходимите за учене неща – две бели дъски за писане, добро осветление. Обновяването на стаята с тези неща ще допринесе за това, студентите във ФзФ да имат едно по-удобно и приветливо място за учене. Освен това ще спомогне и за това, студентите по-често да се събират да учат заедно, белите дъски ще направят решаването на задачи по-удобно.

Задачи на проекта:

Закупуване на необходимите неща.
Доставка и монтиране на осветлението и дъските.

Целева група:

Студентите на Физическия факултет, както и всички, които използват стаята за учене.

График на проекта:

1. етап - Закупуване на всичко необходимо
2. етап – Монтиране на осветлението и поставяне на дъските и корковото табло.

Необходими ресурси:

Необходимите ресурси са финансови, описани във финансовата част на проекта, и човешки, свързани с монтажа на осветлението.

Финансово описание на проекта:

Две бели дъски с алуминиеви рамки 120/180 - 78,72лв/брой без ДДС
Корково табло - 6,72лв без ДДС
Осветление - 12 LED панела за таван - 54,99лв/брой

Таван на бюджета - 800лв

Партньори на проекта: