Описание на проекта

Описание на проекта:

Официалният футболен турнир на СУ „Св. Климент Охридски“ – SU Football Cup е аматьорски турнир по минифутбол представляващ мащабното спортно събитие на територията на Университета. В него участие ще вземат студенти, преподаватели и докторанти от всички факултети. Максималният брои отбори за надпреварата е 16.
Повече информация може да откриете на сайта на турнира sufootballcup.com или на фейсбук страницата www.facebook.com/SUFootballCup

Цели на проекта:

1. Насърчава и разширява възможностите на студентите за социално развитие и приобщаване помежду им.
2. Развива спортната култура на студентите и промотира спортния дух между тях.
3. Изгражда взаимоотношения между студентите както на терена, така и извън него.
4. Мотивира студентите да развиват спортни дейности в университета.
5. Изгражда връзки на студентите с бизнеса.
6. Утвърждава и издига авторитета на университета, пред студенти и преподаватели.
7. Утвърждава като традиция турнира в университета, като изгражда неговото лице и бранд.
8. Изгражда партньорства с фирми и организации, които споделят мисията, каузата и ценностите на турнира.
9. Насърчаване на доброволческата дейност в спорта.
10. Предоставя възможност на студентите да се забавляват.
11. Организира различни мероприятия и събития, по време или след турнира, които да помогнат за постигането на гореспоменатите цели.

Задачи на проекта:

1. Организиране
1.1 Събиране на екип
1.2 Оформяне на концепция
1.4 Осигуряване на бюджет
1.5 Подготовка на уебсайт
2.Разпространение
2.1 Разпространение сред студенти
3.Провеждане
3.1 Подготовка и провеждане на техническа конференция
3.2 Изготвяне на графици за провеждане
3.3 Запазване на игрища
3.4 Осигуряване на съдии
3.5 Осигуряване на медицинско лице
3.6 Администрация

Целева група:

Целева група на проекта са всички студенти, които имат студентски права и преподаватели на СУ „Климент Охридски“, имащи желание да се включат в студентски турнир по минифутбол.

График на проекта:

Групова фаза на турнира:
04.04. 2020
05.04. 2020
11.04. 2020
1/4 финали:
12.04. 2020
1/2 финали:
25.04 2020
Финал, мач за трето място и награждаване:
26.04. 2020

Необходими ресурси:

Финансови ресурси необходими за наем на игрища и осигуряване на съдии и медицинско лице и награди.
Необходими са комуникационните каналите на Студентски съвет при СУ с цел разпространяване на събитието

Финансово описание на проекта:

1. Наем игрища - 35 лв./час = 35х32= 1120лв.
2. Съдии - 10 лв./ час = 10х32= 320лв.
3. Медицинско лице - 10лв. / час = 10х32= 320лв.
4. Консумативи- 100лв.
5. Награди- Купа и медали- 500лв.
Обща стойност-2360лв

Партньори на проекта:

фирма Donatix