Описание на проекта

Описание на проекта:

Поради факта, че населението на Планетата нараства, с това нараства и търсенето на ефективни и агробиотехнологични методи за безопастно произвеждане на храни със заемане на минимални почвени сухоземни площи. Във връзка с това нараства интересът към аеропонните системи за отглеждане на растения (предимно зеленчукови култури), в които не се използва почва.

Цели на проекта:

1. Запознаване отблизо с особеностите на тези не чак толкова популярни методи за производство на биохрани.
2.Да включим чисти водораслови култури в хода на експерименталната част.
3.Проследяване на ефектът от водораслите върху развитието на растенията.
4.Обощение на "плюсове" и "минуси" на този вид системи и ползвите от тях.

Задачи на проекта:

1.Изграждане на аеропонна система за отглеждане на растения.
2.Използване на български щамове микроводорасли от колекцията на СУ - ACUS в разтвора, който ще бъде предназначен за дифузионно разпръскване.
3.Проследяване растеж и развитие на растенията.

Целева група:

Бърз разтеж на растенията.
Без вредители.
Минимални площи за разтеж и развитие.
Избор и осигуряване на климатични условия, които са оптимални за дадената култура.Изграждането на аеропонни системи е важно за цялото човечество, защото при тези система получаваме биохрани за много по-кратък период от време.

График на проекта:

Начало на проекта ще започне през месец юли и ще приключи към средата на месец август.

Необходими ресурси:

Необходимите ресурси, за проекта са за играждане на аеропонна система.
-Аеропонна система 2бр - 420лв
-Дигитален таймер (Grasslin topica 600) - 75лв
-Електронен pH метър - 68лв
-Въздушна помпа - 24лв
-Водна помпа - 18лв
-Аериращ камък - 12лв
- Маркуч за въздух 4мм ( 2метра) - 2лв
-Калибриращ разтвор pH7 2бр - 36лв
-ЕС тестер - 74лв
-Торфени пелети - 5лв
- Керамзид - 2лв
-Минерална вата -15лв
-pH down - 3лв

Финансово описание на проекта:

Необходима сума от 600 до 800 лева за закупуване на компонентите на системата.

Партньори на проекта:

Самостоятелен проект под ръководството на проф. дбн Майя Стойнева.