Описание на проекта

Описание на проекта:

На 15-18. април 2020г. ще се проведе за първа година международната студентска конференция Symposium "Philosophy of Play" / Simpozij "Filozofija igre" в Загреб, Хърватия. Домакин, както винаги досега, ще е загребския университет, както и хърватското студентско общество (Udruženje studenata filozofije). За трети път ще участват студенти от СУ „Св. Климент Охридски“ в една от множеството конференции, които се провеждат в Хърватия всяка година със свои разработки върху темата за играта, властовите отношения, публичният дискурс, манипулацията, интерсубективните взаимовръзки, отношението човек и среда и т.н. Студентите са Георги Павлов (бакалавър, III курс, "Философия", редовно обучение), както и Стефан Прасков (бакалавър "Скандинавистика" - магистратура "Изкуства и Съвременност"). Поради липса на финансиране от хърватските екипи, студентите на СУ се обръщат към Студентски Съвет с молба за финансова помощ за представянето на специалност Философия в международната конференция. Официалната страница на конференцията: https://www.facebook.com/events/168574621129202/

Цели на проекта:

Проектът си поставя следните цели:
- Поредното участие на международен форум от страна на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и специалност Философия
- Представяне на проекти от студентите под заглавията Ethics of Play: Between Profanation and Deterritorialization (Стефан Прасков) и Tarrying with Death: The Lover’s Discourse as an Exercise in Dying (Георги Павлов) .
- Усвояване на знания от страна на участниците в сферите на психологията, философията, психоанализата, изкуството, социологията и др.
- Осъществяване на директен контакт с лекторите и участниците от чужбина, както и добиване на опит с оглед на комуникацията на друг език.
- Добиване на незаменим житейски и професионален опит от страна на участниците в общуването на международно ниво и участването на международни форуми.
- Запознаване на участниците с различни европейски и американски култури, както и осъществяване и поддържане на стабилна връзка с хърватското биоетическо общество.

Задачи на проекта:

- Представяне на собствените проучвания на участниците.
- Разширяване на познанията в сферите на психологията, философията, психиатрията, психоанализата, изкуството, социологията и др.
- Запознанства със студенти и преподаватели от цяла Европа както и отвъд океана.
- Отправяне на покана към преподаватели и студенти за участие в предстоящи академични събития в България.

Целева група:

- Георги Петков Павлов, III Курс Философия, ФФ, ф. № 3058, участвал в тазгодишното международно лятно училище по Биоетика в Сплит, Хърватия (2019), годишното лятно училище/конференция по медиевистика в Елена (2018-2019) организирано от доц. д-р Гергана Динева и проф. дфн. Георги Каприев, както и годишната хуманитарна конференция в Гьолечица (2018-2019), годишната конференция Апория и Психика в Загреб, Хърватия организирана от Лука Янес (2019). Участвал в публичният семинар като говорящ организиран от Асоциация "Българско психоаналитично общество" "Литература и Психоанализа" (2019-2020).
- Стефан Василев Прасков, бакалавър Скандинавистика, магистър Изкуства и Съвременност. Публикуван кинокритик, поет и редактор под името Стефан Гончаров в Нова Социална Поезия, Нова Асоциална Поезия, Filmsociety, Литературен Вестник, Banitza.net и още. Отразявал кино фестивалът в Кан двукратно (2017 & 2019) , както и Берлинале (2020). Има публикувани 2 стихосбирки - "Геон" (2005) и "Смъртта не се чака" (2019). През 2016 г. е отличен с първо място на националния студентски литературен конкурс "Боян Пенев". Печели наградата "Ваня Константинова" през 2018/2019.

График на проекта:

От 15.04.2020 до 18.04.2020 ще се състои конференцията Symposium "Philosophy of Play" в Загреб, Хърватия.
1. Отпътуване от София към Загреб (През Сърбия) на 14.04.2020
2. Престой от 4 нощувки в Загреб и участие в дейностите, предвидени от организаторите на конференцията.
3. Отпътуване от Загреб към София на 19.04.2020

Необходими ресурси:

Необходимите ресурси са финансовите средства за пътуването и престоя на студентите, участващи в конференцията. Те са представени по-долу.

Финансово описание на проекта:

Транспорт: 2 x 100 лв. = 200 лв.
Дневни. 5 х 2 х 60 лв. = 600 лв.
Общо: 800 лв. - по 400 на човек

Партньори на проекта:

Проектът няма други партньори.

Файлове: