Описание на проекта

Описание на проекта:

Здравейте колеги,
Пиша ви във връзка с това че съм поканен да прочета доклад на тема "Performing a Flight in the Jovian Stratosphere – Engine Concept" на една от най-престижните международни Aerospace конференции в Света - The 11th International Conference on Mechanical and Aerospace Engineering (ICMAE2020) http://www.icmae.org/
Аз и колективът, който представлявам сме докторанти и учени във Физически факултет на СУ и се занимаваме с разработване на теорията на полета и конструкцията на летателни апарати - самолети и двигатели в атмосферите на другите планети от нашата Слънчева система. Ние сме едни от първите учени в световен мащаб, които работят задълбочено по темата, което може да се проследи в scopus. Точно затова и нашият доклад беше отбран от рецензентите за участие в конференцията. Приемат се едва половината от предложените доклади. Това се прави за да може да се държи високият ранг на конференцията.
За мен и за колектива ни това е великолепна възможност да покажем резултатите от нашите изследвания на научната общност и да повишим авторитета както на България така и на Софийски университет като един от напредничавите в научно отношение университети.
Сумата за участие и командировачните е твърде малка за да кандидатстваме по НИС на Университета и затова моля за Вашата подкрепа.
На самата конференция ще представим изследването си за възможните зони на полет на самолет в стратосферата на Юпитер както и аналитичните и компютърно изчислени CFD разработки по отношение на двигателя.
Работата ни вече спечели наградата за "Най-добро научно постижение за 2019 година" на "VIII Национална студентска научна конференция по физика и инженерни технологии с международно участие", която се проведе в Пловдив през ноември 2019.
Изпращам като прикачен файл Acceptance letter от организационния комитет на конференцията като поствърждение. Изпращам ви и самата статия, която искаме да публикуваме.

За допълнителни въпроси по проекта можете да се свържете с мен по телефона.
+359 (894) 466-918
Недислав Веселинов

Цели на проекта:

Целта на проекта е да покажем резултатите от най-новите си изследвания пред водещи учени от целия свят. Много е важно да си създадем добри контакти и име в областта. Контактите ще бъдат използвани за провеждането на съвместни дейности.
Втора и не по-малко важна цел е една от работите на колетива "Performing a Flight in the Jovian Stratosphere – Engine Concept" да бъде публикувана в научното списание Theoretical and Applied Mechanics Letters с квартил Q1. Публикациите се реферират от едни от най-добрите учени в света и факторът им на влияние е значителен.
Изпълнението на тези две цели ще ни позволи да създадем контакти, ще повиши цитируемостта на работата ни от други учени и ще повиши авторитета на българската наука както и името на Софийски университет.

Задачи на проекта:

Работата, която ще бъде докладвана е вече готова.
Задачите са две:
1) Участие в конференцията и изнасяне на доклада
2) Публикуване на работата в авторитетно международно списание

Целева група:

Пряко засегнатите лица са членовете на начуния колектив, които ще имат възможност да разширят влиянието си на международно ниво. Това са:
Докторант Недислав Веселинов - аз.
Младите учени: Мартин Караниколов и Владислав Шишкин
Научните ръководители: доц. Димитър Младенов, доц. Пламен Данков, доц. Пламен Петков
Косвено засегнати лица сме всички ние представителите на българската наука. В крайна сметка научният ни принос към световната наука се оценява със статии и учасите в конференции.

График на проекта:

1) До 10.03.2020 трябва да бъде платена таксата за участие в конференцията - $350
Разбирам, че Ви пиша късно, но имахме работа за довършване и все още не бяхме наясно точно каква сума ще ни е необходима. Можем да покрием средствата за таксата с лични средства и по-късно да ги възстановим ако проекта бъде одобрен на СИС на СС. Организаторите на конференцията могат да ни издадат фактура по всяко време.
2) Март-Май 2020 - Изпращане на статията в списанието за рецензия и евентуална публикация. Таксата от $500 се изплаща при приета публикация
3) Непосредствено учасите в конференцията с доклад - 14-17.07.2020

Необходими ресурси:

Необходими са единствено финансови ресурси за покриване на разходите. Специалисти имаме. Връзки с медиите за реклама на достиженията на колектива също имаме и активно ги използваме.

Финансово описание на проекта:

1) Такса са участие в конференцията $350 (според правилата на конференцията http://www.icmae.org/fee.html)
2) Такса за публикация на статията в списанието "Theoretical and Applied Mechanics Letters" - $500 (Таксата е 1000 евро, но останалите 500 евро ги имаме налични)
3) Пари за транспорт до Атина и обратно, хотел и командировъчни за периода 13.07.2020 до 17.07.2020 според стандартите на Софийски университет. В момента не знам колко са, но предполагам че са около 150 евро за самолетен билет, хотел за 4 нощувки - 400 евро и дневни за 5 дена около 150 евро.
Общо: $800+700 EUR = 1400 EUR = 2800 лв

Партньори на проекта:

Научният проект като цяло е печелил финансиране от ФНИ на СУ за закупуване на техника и по НП "Млади учени и постдокторанти" за финансова подкрепа на участниците от колектива за 2019 година. Разполагаме с малък бюджет от 500 евро за дофинансиране на разходите по публикацията на статията от доц. Пламен Данков. С друго финансиране в дадения момент не разполагаме.

Файлове: