Описание на проекта

Описание на проекта:

За първи път се поражда идея за създаване на общ радио подкаст, в който участие ще вземат студенти по Журналистика от СУ и АУБГ с насоченост към културна и социална дейност. Подкастът е плануван като начало на добри взаимоотношения между студентите от двата града, които в бъдеще се надяваме да прераснат в постоянни проекти и обмяна на опит. Ще бъде част от ефира на студентското радио "Реакция" като сегмент от предаването "Социална муза". Студентите, участващи в проекта, ще трябва да пътуват до Благоевград и до София, за да използват поравно радио оборудването на двете страни. Подкастът ще бъде качен в социалните мрежи, за да може студентите да имат свободен достъп до него, и в момента се водят преговори, ако проектът се реализира, да се качи и в мрежата на Spotify. Официално стартиране на подкаста би се очаквало през месец март.

Цели на проекта:

Полагане на основи на нови проекти между двата унивеситета и възможност за бъдеща колаборация на студентите по Журналистика от Американския университет и Софийски университет. Обмяна на опит и популяризиране дейността и лицата на Софийски университет и Американски университет.

Задачи на проекта:

Основната задача на проекта е участниците в него да използват техническата база, която определеният ВУЗ предлага или която се помещава в неговата сграда, и да създават общ подкаст, работейки заедно върху неговото съдържание.

Целева група:

Студенти от гореспоменатите университети.

График на проекта:

Съобразявайки се с графиците на студентите и от двете страни, избрахме следните дани, които не пречат на присъствието на учебните занятия:

- 24.03.2020г. - отиване и връщане
- 31.03.2020* - отиване
01.04.2020г. - връщане
- 16.04.2020г. - отиване и връщане
- 25.04.2020г. - отиване и връщане
- 05.05.2020г. - отиване
06.05.2020г. - връщане

На 31.03.2020г. и 05.05.2020г. са премиерите на две постановки, изготвени от студенти на АУБГ. С цел предаване на живо от радиото и включване на гостите от Америка, бихме желали да отседнем в най-евтиния намерен хотел ("Кардинал"), където сумата за двете нощувки е 70.00лв общо.

Необходими ресурси:

Финансови ресурси: поемане на пътните разходи от София до Благоевград и обратно и поемане на разходите за нощувка.

Финансово описание на проекта:

Единичният автобусен билет за растоянието между София и Благоевград е 10.00лв. Използвайки студентско намаление, цената спада на 9.00лв.

За двама души, изчислено от графа "График на проекта", възлиза на сумата от 200.00лв (или 180.00лв, ако се ползва студентско намаление).

За отсядане в хотел на датите 31.03.2020г. и 05.05.2020г. сумата е 70.00лв.

Общо - пътуване и отсядане за целия период - 270.00лв (250.00лв със студентско намаление)

Партньори на проекта:

Наши партньори са Американски универиситет и независимото студентски радио "Реакция", които позволяват на участниците в проекта да работят в радио базата, без да заплащат за нейното ползване.