Описание на проекта

Описание на проекта:

Конкурсът "Студент на годината" има за цел да подпомогне развитието на обучаващите се в Софийски университет "Св. Климент Охридски" студенти и докторанти, както и да спомогне за повишаване на качеството на тяхното образование, чрез:

• участие на студентите и докторантите в извънаудиторийни занимания, научно-изследователски проекти, национални и международни конкурси, свързани с тяхното професионално направление;
• популяризиране на постиженията на студентите и докторантите сред академичната общност на Софийски университет "Св. Климент Охридски", както и пред обществото и работодатели;
• популяризиране на студентското самоуправление.

Конкурсът се провежда под патронажа на проф. дфн. Анастас Герджиков – Ректор на Софийски университет "Св. Климент Охридски".

Наградният фонд на конкурса се осигурява частично от бюджета на студентски съвет, но се допълва от наши спонсори и партньори като се стараем наградите за победителите във всяка една от общо дванайсетте категории да бъдат не само материални, но и такива, които да подпомогнат тяхното бъдещо професионално развитие.

Цели на проекта:

Да участват студенти и докторанти на Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Да се разпространи дейността на Студентски съвет при Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Студентски съвет да бъде още по-разпознаваем сред студентите и докторантите
Да бъдат излъчени най-изявените студенти и докторанти на университе

Задачи на проекта:

Да се намерят партньори за събитието
Да се съвржем с всички миналогодишни участници
Да се намери жури за всяка една категория

Целева група:

Целевата група на проекта са всички студенти и докторанти на Софийски университет "Св. Климент Охридски"

График на проекта:

При одобрение на проекта:
1. Пускане на доклада
2. Изготвяяне на дизайн на плаката
3. Срокът за кандидадстване ще бъде от 23.03 - 17.04 2020 г.
4. Ще има предвиждане на удължаване на срока още 5 дни
5. Разглеждане на кандидатурите в периода 27.04 - 30.04 2020 г.
6. Кастинг за водещи - подаване на документи 09.03. - 23.03. 2020 г.
7. Подготвяне на събитието - все още няма точни дати
7.1 Изготвяне на кетъринг оферта
7.2 Свързване с медиите
7.3 Съставяне на сценарии
7.4 Изготвяне на списък с поканите
7.5 Обработване на кандидатури

Все още има допълнителни организационни детайли, но е рано да се описват

Необходими ресурси:

Има работна група за Студент на годината, но всяка една помощ не е излишна. Който има желание да помогне, може да се свърже с всеки един от организаторите.
За датите 11/12 и в деня на церемонията ще имаме нужда от всякаква помощ.
Ще имаме нужда от финансова помощ за рекламни материали от Студентски съвет.

Финансово описание на проекта:

1. Плакати А3 формат - 50 бр.
2. Покани А5 формат - 280 бр.
3.USB памет 8GB - 20 бр.
4. Чаши - 70 бр.
5. Тефтери A5 - 160 бр. + 20 специални
6. Платнени торбички 150 бр.
7. Химикалки - 200 бр.
8. Ключодържатели - 160 бр.
9. Хартиени торбички - 200 бр.
10. Папки PVC - 160 бр.
11. Рамки за грамоти - 15 бр. А3
12. Рамки за грамоти - 42 бр. А4
13. Грамоти - А3
14. Грамоти - А4
15. Плакети
16. Кетъринг
17. Озвучаване
18. Осветление
19. Арфа
20. Духов оркестър
21. Живи цветя
22. Наем на вази
23. Изпълнители
24. Книгоразделители
25. Наем на рамка за фото стена
26. Банер
27. Украса
28. Наем на помещение
29. Фотограф
30. Видеограф
31. Знаме на Студентски съвет
32. Стойка на знаме - 2 бр
33. Знаме на Софийски университет
34. Програма за гостите за церемонията

Партньори на проекта:

Партньори до момента са: ИК "Хермес" "Заедно в час" "Ридаком" "Гребенчарски ЕООД" - ски оборудване