Описание на проекта

Описание на проекта:

В края на всяка учебна година трети курс История и география и География и биология провеждат задължителна обиколна практика на терен. Университетът осигурява финансиране за транспорт за осем дни и по 70 лв. за нощувки на човек. Студентите трябва да доплащат за нощувките, да плащат входните такси на музеите и другите природни обекти и да имат дневни пари за осем дни. Проектът е за финансиране на входни такси и дневни пари.

Цели на проекта:

Чрез обиколната практика в България по география, история и биология ние ще приложим методът нагледност, ще търсим причинно-следствените връзки във формирането на ландшафтите и как природните условия са повлияли върху историята на даден регион. Ще наблюдаваме ендемични и реликтни растителни и животински видове, тракийски гробници и ще посетим възрожденски селища.

Задачи на проекта:

Да се разгледа и опознае природата и историята на следните градове и обекти: София - Белоградчик (Белоградчишки скали, Магура) - Видин(Баба Вида, Конака, Сърцата джамия) - Козлодуй(Кораб "Радецки") - Плевен(Панорама) - Крушунски водопади - Деветашка пещера - Свищов(Римски легионен лагер "Нове") - Русе(Екологичен музей, музей на транспорта) - ез. Сребърна, Природонаучен музей -Тутракан - Плиска - Велики Преслав - Мадарски конник - Котел(Природонаучен музей) - Сливен (Природен парк "Сините камъни") - Караново(Селищна могила тракийски гробници) - Раднево(Комплекс Марица-Изток) - Александрово(Тракийски гробници) - Хасково - Бели Пласт(Каменни гъби) - Перперикон - Зимзелен("Каменна сватба") - Пловдив - Старосел(Тракийска гробница) - Копривщица - София

Целева група:

1. Анита Вълова
2. Мария Вълкова
3. Любен Стоянов
4. Невена Чернокожева
5. Андрей Хаджийски
6. Георги Рашоевски
7. Сияна Василева
8. Таня Чавдарова
9. Иван Попов
10. Гергана Ичева
11. Адриана Димитрова
12. Мила Алипиева
13. Радостин Григоров
14. Велина Иванова
15. Соня Чакърова
16. Мартин Василев
17. Вилизар Василев
18. Каролина Ветева
19. Весела Петкова
20. Велислава Дянкова
21. Николай Младенов
22. Стефан Цветков

График на проекта:

9. 07. София - Белоградчик (Белоградчишки скали, Магура) - Видин(Баба Вида, Конака, Сърцата джамия)
10.07. Козлодуй(Кораб "Радецки") - Плевен(Панорама)
11.07. Крушунски водопади - Деветашка пещера - Свищов(Римски легионен лагер "Нове") - Русе(Екологичен музей, музей на транспорта)
12.07. Ез. Сребърна, Природонаучен музей -Тутракан - Плиска - Велики Преслав - Мадарски конник - Котел(Природонаучен музей) - Сливен (Природен парк "Сините камъни")
13.07. Караново(Селищна могила тракийски гробници) - Раднево(Комплекс Марица-Изток) - Александрово(Тракийски гробници) - Хасково
14.07. Бели Пласт(Каменни гъби) - Перперикон - Зимзелен("Каменна сватба")
15.07. Пловдив - Старосел(Тракийска гробница)
16.07. Копривщица - София

Необходими ресурси:

Финансови ресурси в размер на 2640 лв.

Финансово описание на проекта:

Според пресметнатите разходи за входни такси и дневни пари ще са ни необходи,и по 15 лв. на ден за един човек.
Цени на входни такси (около 35 лв. на човек):
София - Белоградчик (Белоградчишки скали - 2 лв., Магура - 5 лв.) - Видин(Баба Вида - 2 лв., Конака 2 лв., Сърцата джамия) - Козлодуй(Кораб "Радецки" - 1 лв.) - Плевен(Панорама - 2лв.) - Крушунски водопади - 1 лв. - Деветашка пещера - 2 лв. - Свищов(Римски легионен лагер "Нове") - Русе(Екологичен музей - 1 лв., музей на транспорта - 1 лв.) - ез. Сребърна - 2 лв., Природонаучен музей - 1 лв. -Тутракан - Плиска - по 1 лв. на обект - Велики Преслав - по 1 лв. на обект - Мадарски конник - 1 лв. - Котел(Природонаучен музей - 2 лв.) - Сливен (Природен парк "Сините камъни" - 2 лв.) - Караново(Селищна могила тракийски гробници - 2 лв.) - Раднево(Комплекс Марица-Изток) - Александрово(Тракийски гробници - 2 лв.) - Хасково - Бели Пласт(Каменни гъби) - Перперикон - 1 лв.- Зимзелен("Каменна сватба") - Пловдив - Старосел(Тракийска гробница - 1 лв.) - Копривщица - София.

Партньори на проекта:

Исторически факултет Геолого-географски факултет