Описание на проекта

Описание на проекта:

Априлските студентски четения на ИФ на СУ "Св. Климент Охридски" е инициатива на ФСС на ИФ, започната през 2017 г. Получихме положителни отзиви от много доказали се историци, от наши преподаватели, от всички гости и колеги. Последните две четения привлякоха участници от различни факултети на Софийския университет. Също така с доклади участваха студенти и докторанти от ЮЗУ „Неофит Рилски“, Нов български университет, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“.
Тази година темата на четенията е "Война и мир в историята", която дава възможност за представяне на различни разработки в областта на историята и международните отношения. Научен ръководител на конференцията ще бъде проф. д.и.н. Иван Първев, преподавател по нова балканска история. Водещи и модератори ще бъдат студенти, като за съучастие ще бъдат поканени и преподаватели.
Конференцията ще бъде разделена на няколко панела, като всеки период от историята ще бъде обособен в самостоятелен панел (в зависимост от броя доклади за съответния исторически период).

Цели на проекта:

1. Предоставяне на широко поле за изява в областта на науката на студентите и докторантите.
2. Привличане на участници - студенти и докторанти в Априлските студентски четения от всички университети в страната.
3. Популяризиране на дейността на Софийския университет "Св. Климент Охридски" сред студентите, докторантите и научните среди.
4. Стимулиране на интереса към историята.

Задачи на проекта:

1. Провеждане на научната конференция
2. Евентуално публикуване на научните статии в сборник

Целева група:

Студенти и докторанти на ИФ на Софийския университет, на другите исторически и правно-исторически факултети в страната, всички студенти и докторанти на Софийски университет "Св. Климент Охридски".

График на проекта:

Априлските четения ще се проведат на 27 април 2020 г. от 9:00 до 17:30 часа.
Заявки за участие се изпращат до 1 април 2020 г. (вкл).

Необходими ресурси:

Необходими са ресурси за осигуряване на обяд за участниците и гостите на конференцията в ресторант "Алма Матер".

Финансово описание на проекта:

Обяд за около 50 човека в ресторант "Алма Матер" на стойност 790 лв. Офертата е от ресторанта.

Партньори на проекта: