Описание на проекта

Описание на проекта:

По случай Международния ден на театъра, Театър-лаборатория “@лма @лтер” за шестнадесета поредна година организира 24 часов нон - стоп театрален маратон.

Това е един своеобразен театрално–социален експеримент основан на базата на театъра, чиято основна цел е изграждането на трайни социални контакти, обмен на опит и познание между участниците и допринасяне за повишаването на културния статус на студентите от Софийски университет.

Събитието ще започне на 28- ми март 2020 в 10:00 часа, в театър “@лма @лтер” и ще завърши в 10:00 часа на 29 -ти март 2020.

В събитието ще участват предварително подбрани 100 души (общо актьори и публика), които няма да имат право да напускат пространствата на театъра в рамките на 24 часа.

По време на Mаратона ще се изиграят между 8 и 10 представления от така обичаните от публиката програми - Българската класика и Световните мюзикъли, ще се проведат множество интеракции и случвания с участниците. На финала на Маратона ще бъде представено изцяло ново представление (текст, драматургия, хореография, изпълнение), което ще включва всички участници и ще бъде отрепетирано ексклузивно в рамите на 24 часа.

Ще бъдат осигурени храна, напитки, хигиенни материали.

Цели на проекта:

Социален експеримент. В съвременната действителност, когато технологиите, интернет и все по-забързаното ежедневие дефрагментират обществото на малки групи от по двама, трима човека, истинско предизвикателство е да се опитаме да създадем общ културен продукт в рамките на група от 100 човека, в който технологиите да бъдат оставени на заден план.

Авторство, Оригиналност, Новаторство - участниците в събитието ще имат възможност да бъдат част от репетиционния процес, от случванията на всеки отделен спектакъл, ще им бъдат възлагани задачи, свързани с търсенията на драматургични решения и интерпретация на текстове. Основен момент в тези търсения са дискусиите, които ще се провеждат след всеки спектакъл.

Този театрален проект ще даде на човека - зрител възможността да споделят едно случване и една различна трактовка на класическия текст. Този своеобразен сблъсък на традиционното с неконвенционалното ще им представи съвсем различен поглед върху една дълбоко позната творба и ще им покаже нови неизследвани полета, както на ниво трактовка на текста, така и на ниво инсценизация. Именно в подобен контраст най-ярко се проявява авторското начало, с което ще бъде заразена и публиката и въвлечена в случването.

На базата на опита, който имаме от подобни събития (Студентските бракове по любов на 14 Февруари, 24 часа Нон-стоп Театрален Маратон, Международния Тетарален Форум Алтер Его), очакваме това да бъде най-голямото и атрактивно събитие, отбелязващо Международния ден на театъра в Столицата, със силен обществен отзвук. Очакваме широко медийно покритие на събитието.

Задачи на проекта:

Изготвяне на драматургичен материал, с който могат да боравят и да интерпретират на сцената 100 различни човека със различни социални характеристики и качества.

Изготвяне на програма на Маратона, която включва не само представления и създаването на общ културен продукт, но и различни случвания, закачки, интеракции, които да държат интереса и активността на участниците.

Изготвяне на рекламна идентичност на събитието – плакати, флаери, рекламно фолио.

Рекламна кампания, която да популяризира събитието в градска среда, за да има необходимия медиен отзвук и по този начин социалният експеримент и новият културен продукт да достигне до максимален брой хора.

Записване и подбор на участници с оглед избягването на критични ситуации по време на Маратона, както и даването на едно по-пълно и разнообразно поле от автори.

Осигуряване на храна и напитки за участниците.

Целева група:

Пряко засегнати са 100 човека участници, студенти, както от Софийски университет, така и от други университети, които ще участват в експеримента.

Косвено засегнати са всички студенти на Софийски университет, които имат достъп до театралния ресурс на "Алма Алтер" и които могат да станат част от случванията в ежедневните ни представления.

Косвено засегнати са потребителите на културен продукт в столицата, които вследствие на отразяването на събитието ще променят възгледите си за театралното случване и ще тръгнат по пътя на авторството в създаване на културните артефакти.

График на проекта:

17 -23 февруари - изготвяне на програма за Маратона и на драматургичен тест за работа
24 февруари - 9 март - изготвяне на Рекламните материали
9 - 23 март - рекламна кампания, записване и подбор на кандидатите
23 март - 26 Март - уточняване на менюто за хранене по време на Маратона (има ли вегетарианци, хора с алергии и тн.)
23 февруари - 26 март - репетиции на представленията, включени в програмата за Маратона
28 – 29 март ПРОВЕЖДАНЕ НА 24 ЧАСОВ ТЕАТРАЛЕН МАРАТОН

Необходими ресурси:

Необходимият човешки ресурс за организацията на събитието е от 30 човека, които както участват в представленията, в случванията и създаването на културни артефакти, така и поемат организационната част - настаняване, почистване, осигуряване на комфорт на участниците, логистика, заснемане и монтаж на маратона.

Минималният финансов ресурс включва храната и напитките за 100 човека, както и отпечатването на рекламните материали по тарифи на ресторант “Алма Mатер“ и университетската печатница.

Информационният ресурс, който ни е необходим е отразяване на събитието на сайта на Университета, както и използването на отдел Информация и връзки с обществеността за популяризиране сред медиите.

Рекламните материали необходими за маратона са 50 плаката и 500 брошури.

С оглед на финалното представление, с което завършва маратона е необходимо закупуването на материали за сценография и реквизит.

Времевият ресурс е в рамките на 23 февруари - 29 Март

Финансово описание на проекта:

1. Храна и напитки за 100 човека
Обяд (28.03)
Супа - 1,70 лв. * 100 бр - 170 лв.
Основно - 3,90 лв. * 100 бр. - 390 лв.
Десерт - 1,20 лв. * 100 бр. - 120 лв.
Хляб - 0,25 лв. * 100 бр. - 25 лв.
Минерална вода - 0,70 лв. * 100 бр. - 70 лв.

Вечеря (28.03)
Салата - 2,90 лв. * 100 бр. - 290 лв.
Основно - 3,90 лв. * 100 бр. - 390 лв.
Десерт - 1,40 лв. * 100 бр - 140 лв.
Хляб - 0,25 лв. * 100 бр. - 25 лв.
Мин. вода - 0,70 лв. * 100 бр. - 70 лв.

*Изготвена оферта от ресторант „Алма Матер“, поделение „Социално-битово Обслужване“
Субтотал: 1 690 лв.

2. Рекламни материали
Изработка на плакати А3,50 броя 80 лв.
Изработка на флаери А4, 500 броя 328 лв.
Субтотал: 408 лв.
*Според офертата на УНИВЕРСИТЕТСКОТО ИЗДАТЕЛСТВО „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

3. Сценография, реквизит за финалното представление по време на Маратона - 300 лв.

ОБЩО: 2398 лв.

Партньори на проекта: