Описание на проекта

Описание на проекта:

Спрямо споразумение между СУ „Св. Климент Охридски“ и ЛНУ „Иван Франко“ всяка година през летния семестър се провежда езикова практика на студентите украинисти от СУ „Св. Климент Охридски“ Целта на практиката е повишаване на комуникационните способности на студентите, на езиковите и културните им знания.
Спрямо споразумението между университетите - ЛНУ „Иван Франко“ поема следните задължения към студентите от СУ „Св. Климент Охридски“
- Осигурява настаняването на студентите в общежитията на университета;
- Осигурява обучението на студентите, като организира специална учебна програма за тях;
- Осигурява извънкласни занимания – екскурзии до паметници на културата и архитектурата, както в град Лвов така и в неговите околия;
- Осигурява студенти, които да изпълняват ролята на „buddy”в рамките на практиката.
- Осигурява достъп до студентския стол на преференциални цени, както и преференциални цени за транспорт, услуги и д.р.;
- Поема отговорност относно благосъстоянието на студентите;

Спрямо тазгодишното споразумение студентите от СУ „Св. Климент Охридски“ ще пребивават в Лвов от 05.04.2020 до 26.04.2020г.
Командированите студенти от страна на СУ „Св. Климент Охридски“ са:
Жени Николова 2792
Екатерина Костадинова 2775
Ивайло Борисов 2917
Християн Йорданов 2916
Денислава Борисова 60369
Веселина Николова 2692
Йоанна Митева 2736

Цели на проекта:

Практическо обучение на студентите, запознаване с културата на страната. Повдигане на езиковото равнище на студентите. Придобиване на опит в сферата на обучението в друга образователна система. Обмен на опит.

Задачи на проекта:

Обучение в рамките на практиката; повишаване на знанията на студентите; запознаване с културните и архитектурните особености на страната.

Целева група:

Жени Николова 2792
Екатерина Костадинова 2775
Ивайло Борисов 2917
Християн Йорданов 2916
Денислава Борисова 60369
Веселина Николова 2692
Йоанна Митева 2736

График на проекта:

Спрямо тазгодишното споразумение студентите от СУ „Св. Климент Охридски“ ще пребивават в Лвов от 05.04.2020 до 26.04.2020г.

Необходими ресурси:

Необходимите ресурси са проекта са осигуряване на дневни, с които ще бъдат заплатени самолетните билети, а останалите пари ще се използват за безпроблемното преминаване на практиката на студентите.

Финансово описание на проекта:

30$ x 22 x 7 или общо 4620$
От които:
3500 лв. за билети
30 лв. на ден на човек дневни (храна, транспорт и др.)

Партньори на проекта: