Описание на проекта

Описание на проекта:

Клуб „Публична администрация“ е доброволно сдружение с нестопанска цел на студенти от специалност Публична администрация, СУ "Св. Климент Охридски".
За своята тригодишна история клубът се е утвърдил като активна организация, ангажирана както с личностното развитие на своите членове, така и с подобряване на академичната среда във Философски факултет и облагородяване на кампуса.
Дейността на сдружението се изразява в посещение на институции на местно и централно ниво, провеждане на публични лекции и дискусии, свързани с актуални теми и проблеми в общественото пространство, културни мероприятия, като посещения на театрални постановки, тематични събития на територията на факултета и др.
С оглед на развитието и популяризирането на организацията, налице е необходимостта от механизъм за по-добро разпознавамемост на сдружението. През последната година клубът стана все по-разпознаваем и търсен сред студентите и неговата членска меса се разраства. Към настоящия момент членовете на клуба са 31, от които 1 председател, 1 зам.-председател, 1 секретар и 1 PR.
За да се популяризират дейностите на клуба, важна крачка към неговото развитие и затвърждаване като част от студентската общност на Софийския университет е разпознаваемостта му. Именно поради тази причина е необходимо да бъдат изработени тениски с логото на клуба.
Тази инициатива би отличила членовете на сдружението при вече споменятите инициативи като дискусии, публични лекции, културни събития и много други мероприятия. Важно е да се отбележи, че при изработката на горепосочените тениски, ще бъдат включени инициалите на Студентски съвет при Софийски университет. Една от главните цели на клуб „Публична администрация“ е освен разпространяване на ценностите на специалността, също така и акцентиране на сплотеността и сигурността, която визираната организация дава на студентската общност в най-добрия университет в страната.

Цели на проекта:

Развитие и популяризиране на Клуб "Публична администрация"

Задачи на проекта:

Закупуване на тениски и щамповане с логото на КПА, СУ и СС

Целева група:

Целева група на проекта са членовете на Клуб "Публична администрация"

График на проекта:

Изпълнението на проекта не е обвързано с конкретен срок.

Необходими ресурси:

Необходими са финансови ресурси за закупуване и щамповане на 31 тениски.

Финансово описание на проекта:

Необходима сума - 558 лв.

Тениска - 10 лв./бр. /31 тениски х 10 лв. = 310 лв./
Щамповане - ок. 8 лв./бр. /31 тениски х 8 лв. = 248 лв./
Стойността на една щампована тениска е около 18 лв. / 31 тениски х 18 лв. = 558 лв./

Партньори на проекта: