Описание на проекта

Описание на проекта:

В периода 10.03.2020 - 13.03.2020 година ще се проведе пролетно училище по изчислителна химия в CSC, Еспоо, Финландия, като част от PRACE (Partnership For Advanced Computing In Europe). https://events.prace-ri.eu/event/942/
Училището предоставя възможност за развиване и обогатяване на знанията на студенти с интереси към изчислителната химия и молекулното моделиране. Основната му цел е представянето на двата основни клона на изчислителната химия - молекулна динамика и квантово-химични изчисления и тяхната връзка със софтуер, използван при работа с HPC (High-performance Computers). Училището ще предостави възможност на участниците да се включат в интензивни курсове за компютърно моделиране, които са насочени основно към студенти, изучаващи природни науки.

Цели на проекта:

Участие в пролетно училище по изчислителна химия, организирано от PRACE(Partnership For Advanced Computing In Europe), с цел придобиване на нови знания и умения в сферата на изчислителната химия и молекулното моделиране.

Задачи на проекта:

1. Регистрация
2. Посещаване на лекции
3. Участие в семинари, работилници и обучения
4. Представяне на научно-изледователската работа на студента към Факултета по химия и фармация на СУ

Целева група:

Студенти и учени с интерес към изчислителната химия и молекулното моделиране.

График на проекта:

1. Внасяне на проекта: 18.02.2020 г.
2. Закупуване на билетите: в минимални срокове след одобрение на проекта
3. Заминаване: 09.03.2020 г., в зависимост от възможните полети
4. Връщане: 14.03.2020 г., в зависимост от възможните полети

Необходими ресурси:

1. Самолетни билети София - Хелзинки и Хелзинки - София
2. Дневни за периода 09.03.2020 - 14.03.2020 г.
3. Нощувки за периода 09.03.2020 - 14.03.2020 г.

Финансово описание на проекта:

€350 - самолетни билети**
6*€35 - дневни
€700 - 5 нощувки
Общо: €1260

**Цените за самолетните билети са ориентировъчни, би следвало да се закупят най-евтините самолетни билети.

Партньори на проекта: