Описание на проекта

Описание на проекта:

Проектът представлява създаването на танцов спектакъл от млади хора (студенти на Софийски университет „Св. Климент Охридски“) – за млади хора. Той е насочен към привличането на специфичен възрастов диапазон публики към културните процеси на столицата. Обхваща студенти на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и деца, които практикуват активно съвременни танцови стилове. Очакваме да се включат над 50 бр. участници артисти.

Чрез нашия проект (танцов спектакъл „Спасението“) използвайки езика на танцовото изкуство, искаме да покажем, че младите хора днес все още имат ценности, вярват в добродетелите и морала. Той е доказателство, че в България остават хора, които продължават своето образование, развиват качествата си и имат желание да творят и създават. Организацията на спектакъла ще събере младежи с различни умения и заложби, но обединени от общото желание да предадат едно позитивно послание на следващото поколение. От една страна, създаването на подобен спектакъл дава шанс на участниците в него да развият фантазията си, да пресъздадат собствена гледна точка по поставения проблем, да работят заедно и да проследят процеса от творческа идея до резулат, създаден с усилия и желание. От друга страна, напомня на публиката, за която е предназначен, че ние самите определяме съдбата си и ако не се поддаваме на общата тенденция към консуматорство, материализъм и негативизъм, всъщност можем да създаваме значими неща. Смятаме, че образованието, културата и изкуството вървят ръка за ръка и като студенти на СУ – най-стария университет в България, искаме да предадем нашето послание, да запазим приемствеността и да покажем на поколенията след нас в какво вярваме. Според нас, стимулиране именно на такива събития ще създаде едно общество, генериращо и потребяващо култура, общество, което ще създава и развива, няма да консумира и руши.

Цели на проекта:

Основната цел на проекта е привличането на младите хора към културните процеси на столицата сега и в бъдеще. Това ще даде път за творческото им развитие и ще допринесе за пълноценното им интегриране в обществото като хора, генериращи и потребяващи култура.
- Културен проект – създаден и предназначен от и за самите тях
- Създаване и поддържане на връзката между образование и култура
- Насърчаване на себеизразяването на младите хора чрез изкуството

Задачи на проекта:

Създаване на контакти със студенти от различни факултети на СУ с интерес към организиране на подобни събития
- Създаване на обща визия на проекта: сценография, мултимедия, костюми, рекламни материали
- Среща с деца от Център по интереси „Космос“, запознаване с идеята за спектакъла и неговия сюжет
- Създаване на хореографии по зададения сюжет
- Монтаж на музика и мултимедиен клип
- Представяне на завършен творчески резултат – танцов спектакъл „Спасение“ в театър НАТФИЗ

Целева група:

В проекта ще бъдат ангажирани артисти на възраст до 25 години (настоящи, бивши, както и потенциални бъдещи студенти на СУ, като вярваме, че едно такова събитие ще бъде добра демонстрация за младежите, че и тук в България има възможности за развитие, а институции като Софийски университет го подкрепят). Приемаме тази инициатива като иновативна алтернатива за развитие на творческите им способности и като възможност за активно участие на младежката общност в съвременния културен живот на столицата.

Преки участници в проекта - 10 бр. студенти, деца и младежи, които ще осъществят проекта
- 50 бр. ще танцуват на сцената
- 400 човека очаквана публика в деня на представяне на спектакъла

Непреки участници в проекта - всички техни близки и познати над 5000 човека, които ще бъдат информирани за събитието
- ще бъдат разпратени покани и информация за спектакъла до директорите на столични училища

Чрез създаването на младежки спектакъл се стремим да привлечем повече публика във възрастовия диапазон на участниците, защото младите хора предпочитат да
общуват с връстници. Чрез интернет пространството, проектът ще достигне до принципно по-пасивни публики, чието внимание ще бъде привлечено и ангажирано с възможността да се изградят културни връзки и отношения към такъв тип събития.

Очакваме чрез информационната ни кампания и интернет, спектакълът и части от него да бъдат видени от над 2000 зрители от столицата, страната и чужбина. Цялостната дейност по проекта ще привлече внимание и ще намери много последователи сред младите хора, като алтернатива за интелектуално и творческо израстване.

График на проекта:

02.03 – 15.03 – Подготовка и проучване, създаване на контакти със студенти от други факултети, които биха могли да допринесат за реализацията на проекта. Работни срещи, дискусии и разпределяне на задачите (като се надяваме да използваме база на СУ за тези срещи в извънучебно време)

- 15.03 – 30.03 – Среща с деца от Център по интереси „Космос“ в 118 СУ „Ак. Людмил Стоянов“, запознаване с идеята. Подбор на участници и начало на общи репетиции, разучаване на хореографиите. Обучение и повишаване на техническите умения (като се надяваме да използваме база на СУ за репетиции в извънучебно време - събота и неделя).

- 01.04 – 30.04 – Усилени репетиции. Изработка на костюми и реквизит. Изработка на декори и мултимедийни ефекти.

- 01.05 – 15.05 – Организационна дейност - Усилени репетиции. Координация и подготовка за премиера. Цялостно сглобяване на спектакъла – постановка, монтаж на музика, осветление, сценография. Популяризиране – реклама на събитието. Разпространение на флаери, плакати и покани. Очакваме приключване на всички процеси на работа и готовност за представяне на сцена.

- 16.05 – Представяне на танцов спектакъл - премиера – Театър НАТФИЗ. Очакваме успешно представяне и голяма посещаемост на събитието.

Необходими ресурси:

Финансови:
- финансиране от СУ по описаните пера
- съфинансиране от продажба на билети (20 % ще отидат за сценография и реквизит; 80 % за финансирането на участие на спектакъла или части от него във фестивали в страната и чужбина.)

Човешки:
- студенти от СУ с организационни и специализирани умения за нуждите на проекта
- танцьори (Допустими танцови стилове: всички съвременни форми на танцово изкуство /модерен танц, контемпорари, джаз танц, танцово шоу, етно фолк шоу, улични танци, спортни танци, суинг и рокенрол танци, акробатични танци и др./)
- професионалисти консултанти – хореография, актьорско майсторство, популяризация, технически специалисти

Материални:
- пространство за провеждане на оперативни срещи и планиране на мероприятието и място за репетиции в извън учебно време (събота и неделя).

Информационни:
- съдействие от Комисията по култура към СУ за изработка и разпространение на информация/реклама за събитието.

Логистични:
- връзки с доставчици на материали и услуги

Финансово описание на проекта:

Организационни:
Канцеларски материали и консумативи (тонер касети, хартия А4, папки, джобове, писалки, CD дискове) 130,00

Представяне:
Наем на зала Театър НАТФИЗ - 1200
Техническо обслужване - 450
Костюми главни роли - 10 х 100 =1000,00
Костюми второстепенни роли - 10 x 50 = 500
Костюми масовка - 30 x 30 = 900

Популяризиране:
Постери А3 - 300 х 0,67 = 201
Флаери А6 - 1250 х 0,09 = 108,00
Покани А6 - 30 х 1 = 30,00

Хонорари:
Хонорар фотограф - 1 х 160 = 160

Общо: 4 529

Партньори на проекта:

- партньорство със Сдружение „Център по интереси „КОСМОС“ (предоставя пространство за репетиции, хонорар хореограф ментор, хонорар репетитор, хонорар актьор ментор, хонорар ПР ментор) - разчитаме на сътрудничество с Комисия по култура към Студентски съвет.

Файлове: