Описание на проекта

Описание на проекта:

До отправеното ми предложение за стаж в институтa за тропически изследвания „Смитсониън“, Панама се стигна по време на обучението ми по програма „Еразъм“ в университетa „Ернц-Мориц-Арндт“, Грайсвалд, Германия. Тук имах възможността да разработя магистърските си дипломни работи – по Физиология на животните и по Алгология и микология. Работих в изследователската група на проф. Гералд Керт под ръководството на д-р Себастян Пукмеле – един от най-изявените прилепни изследователи в Европа. Освен моето изследване имах възможността да се запозная и с всички настоящи проекти на групата на проф, Керт. Един от тях е свързан с филогеографията и родствените връзки на листоносите прилепите от тропическата джунгла на Панама. Тук се запознах и с д-р Рейчъл Пейдж от института Смитсониън, която ми предложи пет месечен стаж под нейно ръководство в Панама. Стажът ще започне в края на октомври 2016г. и ще приключи март 2017г. По време на него ще имам възможност да се включа в няколко от настоящите проекти на института. Работата ми ще е изцяло с практическа насоченост. Стажът в института „Смитсониън“, разкрива съвсем различна за мен перспективи за опазване на природата, а постоянният контакт и обмяна на опит с учени и студенти от цял свят, разработващи консервационни проекти от най-разнообразно естество ще ми помогне да разширя представите си за много области на консервационната биология, така и да оформя собствените си идеи за бъдеща работа в България.

Цели на проекта:

Придобитият опит и знания в институтa за тропически изследвания „Смитсониън“, ще бъдат от съществено значение за бъдещото ми развитие като млад учен и ще ми позволят да допринеса с нови идеи и проекти за развитието на българския Център за изследване и защита на прилепите към НПМ, БАН, където понастоящем съм асоцииран сътрудник. Обучението там ще ми даде незаменими контакти с учени на световно ниво. А стаж в изследователска станция, която се намира в едно от най-богатите на биоразнообразие точки на планетата е незаменима част от обучението и израстването на студенти-изследователи в биологичните дисциплини. Мечтата ми е да осъществя равитието в България, където не само да се утвърдя като учен, но и да допринеса за опазването на природата ни, съвсем не по-малко интересна от панамската. Също така вярвам, че това ще допринесе за повишаване на нивото на доктурантура, която искам да започна именно в Софийски университет "Св. Климент Охридски". Вашата финансова подкрепа ще бъде стъпка в тази посока.

Задачи на проекта:

По време на стажът ще имам възможност да се включа в няколко от настоящите проекти на института. Работата ми ще е изцяло с практическа насоченост: опознаването на прилепното разнообразия в Панама, извършване на поведенчески експерименти с прилепи в летателна стая, организиране на експериментална част и анализ на данни от камерите за наблюдение на поведението на животните. Проектите са свързани с изследване на взаимоотношенията хищник - жертва при жабоядните прилепи, ползите от съня и дневния торпор за когнитивните способности.

Целева група:

Целевата група на проекта са студентите от Биологически факултет като с новите си познания и умения ще допринеса за развитието на прилепологията в България.

График на проекта:

24.10.2016г. - пристигане в град Гамбоа
26.10.2016г. - начало на теренната работа
05.01.2017г. - начало на експериментите в летателните стай на изследователската станция
10.03.2017г. - описание на извършената работа
30.03.2017г. - завръщане в София

Необходими ресурси:

За реализацията на проекта се нуждая от финансови ресурси, покриващи пътните ми разходи от София до Панама Сити.

Финансово описание на проекта:

Пътните ми разходи от София до Панама Сити възлизат на около 1200 евро.

Партньори на проекта:

Института за тропически изследвания „Смитсониън“, Панама покрива престоят ми там и осигурява стипендия от 500 щатски долара месечно за храна.

Файлове: